ACTION FOR HAPPINESS

ČESKÁ REPUBLIKA

Jak se vyrovnat se stresem způsobeným COVID-19

 

Pandemie COVID-19 přináší riziko pro miliony lidí na celém světě. V tomto náročném období můžeme my všichni hrát velmi důležitou roli v omezení dopadů této nové hrozby v tom, jakým způsobem se staráme o sebe navzájem.

Přinášíme vám několik doporučení, která vám pomohou náročnou situaci zvládnout:

  1. Nastavte si cíl – vytyčte si jednu věc denně, kterou uděláte pro sebe nebo pro někoho ze svého okolí.

  2. Starejte se o své tělo – zkuste se alespoň trochu hýbat, i kdyby to měl být jen tanec okolo stolu v obývacím pokoji :-) Pokud je to možné, udělejte si zásobu čerstvého ovoce a zeleniny, abyste podpořili svůj imunitní systém.

  3. Věnujte pozornost svým blízkým – spojte se se svými přáteli – pošlete jim zprávu, připomeňte jim okamžik, který jste spolu strávili, a za který jste vděční.

  4. Pomozte ostatním - zamyslete se, zda někdo ve vašem okolí nepotřebuje pomoci. Nezapomeňte dodržování bezpečné vzdálenosti a bezkontaktního styku.

  5. Hledejte to dobré – všímejte si světa okolo vás a toho, čeho se vám dostává. Které věci si můžete užít i v dnešní náročné situaci?

  6. Dostaňte z toho maximum – pokud jste v izolaci a všechny akce, které jste plánovali, byly zrušeny – jak můžete nejlépe využít čas, který máte? Co nového se můžete naučit? Kterým činnostem, které jste dlouho odkládali nebo jste na ně prostě neměli čas, se nyní můžete věnovat?

Covid_info.png

Materiál vydaný Světovou zdravotnickou organizací k tomu, jak zvládat stres, způsobený CoVID-19 

a jak pomáhat dětem v této náročné situaci.

Další doporučení pro širokou veřejnost a pro ty z nás, kteří jsou v první linii – lékaře,  najdete v dokumentu psychologů Adama Suchého a Miroslava Světláka - ZDE

Cílem hnutí Action for Happiness Česká republika je vytvářet šťastnější a laskavější společnost, ve které lidem na sobě vzájemně záleží. Pomáháme jednotlivcům a skupinám sdílením zkušeností, technik a poznatků pozitivní psychologie, které přispívají k pocitu štěstí a spokojenosti.

Jsme součástí globálního hnutí Action for Happiness. Propojujeme lidi bez rozdílu věku, vzdělání či náboženství. Všechny, kteří dělají ve svých osobních životech, v pracovní oblasti, ve školách konkrétní kroky k vytvoření šťastnější a účastnější společnosti. Přinášíme výsledky nejnovějších výzkumů do praxe – aplikujeme to, co opravdu funguje.

Chcete se zapojit? Přidejte se k nám!

Jak můžeme pomoci sobě

Je pochopitelné, pokud se cítíte smutně, ve stresu, zmatení, vystrašení nebo naštvaní. Může vám pomoci promluvit si s někým, komu důvěřujete. Spojte se s rodinou nebo přáteli.

 

Pokud jste nuceni zůstat doma, zkuste si udržet i tak zdravý životní styl: zdravě jezte, dopřejte si dostatek spánku, zacvičte si a zkuste udržovat sociální kontakty s rodnou a přáteli například pomocí emailu, telefonu, Skype, Viber či WhatsApp.

Nekuřte a vyhněte se alkoholickým nápojům a jiným drogám. Vyrovnat se s nepříjemnými emocemi vám rozhodně nepomohou. Pokud se cítíte přetíženi, obraťte se na svého psychoterapeuta nebo některou z krizových linek.  Připravte si seznam míst, na kterých můžete vyhledat pomoc při zdravotních nebo psychických potížích.

Opírejte se o fakta. Vybírejte si pouze spolehlivé zdroje informací, které vám pomohou odhadnout reálný stupeň rizika, na základě kterého můžete aplikovat opatření. Spolehlivými zdroji jsou například WHO nebo Ministerstvo zdravotnictví. V případě dotazů se můžete obrátit na speciální linku 1212.

Omezte čas věnovaný sledování zpráv, které vás zneklidňují.

 

Zamyslete se nad silnými stránkami, které vám pomohly v minulosti se vyrovnat s náročnými situacemi a zkuste využít těchto silných stránek i nyní.

Jak můžeme pomoci dětem

Děti mohou reagovat na stresovou situaci různými způsoby: mohou být přítulnější, úzkostnější, agresivnější nebo uzavřené do sebe. Reagujte na ně vstřícně, naslouchejte jim a věnujte jim dostatek pozornosti a lásky, kterou nyní potřebují.

Děti potřebují v náročných situacích především  lásku a pozornost dospělých. Věnujte jim čas, který potřebují. Naslouchejte jim a ujistěte je pokud jsou nervózní. Pokud je to možné, zkuste jim vytvořit možnosti k relaxaci a k tomu, aby si pohrály.

Vynasnažte se, aby děti vždy mohly být nablízku se svými rodiči nebo pečovateli.  Pokud je nutné oddělení od rodiče/pečovatele (například v případě hospitalizace), zajistěte jim pravidelný kontakt (například telefonický) a ujištění, že všechno bude v pořádku.

Zachovejte režim svých denních aktivit jak je to jen možné, nebo pomozte vytvořit nové podmínky/podpůrný režim ve své komunitě, škole apod.

Poskytněte jim ověřené informace ohledně toho, co se děje, a vysvětlete jim  jak mohou snížit rizika nákazy – mluvte k nim způsobem adekvátním jejich věku a rozumovým schopnostem. Laskavým a klidným způsobem jim vysvětlete, jaké kroky by následovaly pokud by se někdo z členů rodiny necítil dobře a musel být hospitalizován.

 

DESET KLÍČŮ KE ŠTĚSTÍ

Každý z nás má svou vlastní cestu ke štěstí. Na základě výzkumů v oblasti pozitivní psychologie

jsme v Action for Happiness identifikovali 10 Klíčů ke štěstí.

Složením jejich počátečních písmen v angličtině vznikne akronym GREAT DREAM.

Pro každý z klíčů zde najdete spoustu zajímavých informací, otázek a tipů, které můžete hned vyzkoušet.

Prvních pět klíčů ze slova GREAT je o tom, jak zacházíme se světem okolo nás.

Pět klíčů ze slova DREAM je více o nás, o našich postojích k životu a o tom, jak svět okolo sebe vnímáme a interpretujeme.

GIVING

Laskavost

RELATING

Vztahy

EXERCISING

Pečovat o tělo

AWARENESS

Všímavost

TRYING OUT

Učit se novému

DIRECTION

Směřování

RESILIENCE

Odolnost

EMOTIONS

Emoce

ACCEPTANCE

Přijetí

MEANING

Smysluplnost

KURZ

 

Jednou z hlavních iniciativ hnutí Action for Happiness je realizace kurzů „Poznej, na čem opravdu záleží“.

Díky němu poznáte nové, podobně smýšlející přátele a objevíte způsoby, jak se stát šťastnějšími, a jak přispět ke spokojenosti lidí okolo vás.

Obsah tohoto osmitýdenního kurzu je založen na nejnovějších poznatcích pozitivní psychologie a pomůže vám:

  • Naučit se, jak být více všímavý v každodenním shonu, jak se dívat na sklenici jako na spíše "poloplnou" než "poloprázdnou" a jak si více uvědomovat a vychutnávat příjemné okamžiky.

  • Stát se odolnějšími a lépe pracovat s každodenním stresem a těžkostmi.

  • Spolu s podobně smýšlejícími lidmi zkoumat, na čem opravdu v životě záleží a nacházet nové cesty, jak se dívat na věci okolo sebe.

  • Po malých krůčcích zjistit, jak objevit více štěstí pro sebe i ty okolo vás.

 

"Z celého srdce podporuji kurz „Poznej, na čem záleží“ a věřím, že tisíce lidí z něj budou mít prospěch a najdou zde inspiraci k vytváření šťastnějšího světa“.

Dalai Lama, patron Action for Happiness

 

Chcete se zapojit?

Máte nápad, jak podpořit aktivity Action for Happiness v Česku?

Chcete aktivně přispět k tomu, co děláme nebo se jen na něco zeptat?

Napište nám na info@actionforhappiness.cz

Giving.png
Relating.PNG
Exercising.PNG
Awareness.PNG
Trying out.PNG
Direction.PNG
Resilience.PNG
Emotion.PNG
Acceptance.PNG
Meaning.PNG