top of page

ACTION FOR HAPPINESS

ČESKÁ REPUBLIKA

Cílem hnutí Action for Happiness Česká republika je vytvářet šťastnější a laskavější společnost, ve které lidem na sobě vzájemně záleží. Pomáháme jednotlivcům a skupinám sdílením zkušeností, technik a poznatků pozitivní psychologie, které přispívají k pocitu štěstí a spokojenosti.

Jsme součástí globálního hnutí Action for Happiness. Propojujeme lidi bez rozdílu věku, vzdělání či náboženství. Všechny, kteří dělají ve svých osobních životech, v pracovní oblasti, ve školách konkrétní kroky k vytvoření šťastnější a účastnější společnosti. Přinášíme výsledky nejnovějších výzkumů do praxe – aplikujeme to, co opravdu funguje.

Chcete se zapojit? Přidejte se k nám!

Stáhněte si a sdílejte naše měsíční kalendáře

říjen 2022.png
10 keys

DESET KLÍČŮ KE ŠTĚSTÍ

Každý z nás má svou vlastní cestu ke štěstí. Na základě výzkumů v oblasti pozitivní psychologie

jsme v Action for Happiness identifikovali 10 Klíčů ke štěstí.

Složením jejich počátečních písmen v angličtině vznikne akronym GREAT DREAM.

Pro každý z klíčů zde najdete spoustu zajímavých informací, otázek a tipů, které můžete hned vyzkoušet.

Prvních pět klíčů ze slova GREAT je o tom, jak zacházíme se světem okolo nás.

Pět klíčů ze slova DREAM je více o nás, o našich postojích k životu a o tom, jak svět okolo sebe vnímáme a interpretujeme.

GIVING

Laskavost

RELATING

Vztahy

EXERCISING

Pečovat o tělo

AWARENESS

Všímavost

TRYING OUT

Učit se novému

DIRECTION

Směřování

RESILIENCE

Odolnost

EMOTIONS

Emoce

ACCEPTANCE

Přijetí

MEANING

Smysluplnost

KURZ

Kurz

Jednou z hlavních iniciativ hnutí Action for Happiness je realizace kurzů „Poznej, na čem opravdu záleží“.

Díky němu poznáte nové, podobně smýšlející přátele a objevíte způsoby, jak se stát šťastnějšími, a jak přispět ke spokojenosti lidí okolo vás.

Obsah tohoto osmitýdenního kurzu je založen na nejnovějších poznatcích pozitivní psychologie a pomůže vám:

  • Naučit se, jak být více všímavý v každodenním shonu, jak se dívat na sklenici jako na spíše "poloplnou" než "poloprázdnou" a jak si více uvědomovat a vychutnávat příjemné okamžiky.

  • Stát se odolnějšími a lépe pracovat s každodenním stresem a těžkostmi.

  • Spolu s podobně smýšlejícími lidmi zkoumat, na čem opravdu v životě záleží a nacházet nové cesty, jak se dívat na věci okolo sebe.

  • Po malých krůčcích zjistit, jak objevit více štěstí pro sebe i ty okolo vás.

Jak začít?

Jak začít...?

"Z celého srdce podporuji kurz „Poznej, na čem záleží“ a věřím, že tisíce lidí z něj budou mít prospěch a najdou zde inspiraci k vytváření šťastnějšího světa“.

Dalai Lama, patron Action for Happiness

Kontakt

Chcete se zapojit?

Máte nápad, jak podpořit aktivity Action for Happiness v Česku?

Chcete aktivně přispět k tomu, co děláme nebo se jen na něco zeptat?

Napište nám na info@actionforhappiness.cz

bottom of page