Emotion.PNG

EMOTIONS

Emoce

Pozitivní emoce jako radost, vděčnost, pohoda či hrdost nejsou příjemné jen v okamžiku, kdy je právě prožíváme. Nejnovější výzkumy ukazují, že pokud pozitivní emoce prožíváme pravidelně, mají tendenci vytvářet „vzestupnou spirálu“ a pomáhají nám tak vytvářet si vlastní zdroje. Takže, jakkoliv musíme být realističtí v posuzování toho, co se nám v životě děje, je pro nás dobré, pokud se můžeme soustředit na dobrou stránku věci v každé situaci – vidět sklenici spíše jako "poloplnou než poloprázdnou".

Proč na tom záleží?


Po dlouho dobu byly pozitivní emoce velkou hádankou. Kromě toho, že je příjemné je prožívat, nezdálo se, že by měly nějaký specifický význam pro přežití lidského druhu. Negativní emoce, na druhou stranu, měly svoji nepopiratelnou úlohu: byly nezbytné pro přežití a vyhnutí se všem rizikům (reakce „bojuj nebo uteč“). [1] Když se na nás zaměří rozzuřená šelma, cítíme strach a ten vyvolá bouřlivou reakci v našem mozku a těle. Naše pozornost se přirozeně zúží a zaměří se na zdroj tohoto nebezpečí a na hledání cest, jak se nebezpečí vyhnout. V reakci na nebezpečí pak okamžitě jednáme, v tomto případě velmi pravděpodobně útěkem do bezpečí. Oproti těmto nepopiratelným výhodám negativních emoci stojí nová teorie „broaden and built“ Barbary Frederickson, sociální psycholožky a profesorky na University of North Carolina. Podle této teorie pozitivní emoce rozšiřují naše vnímání, stejně jako negativní emoce jej zužují. Díky tomuto rozšíření jsme schopni vnímat více alternativ, být více flexiblní ve způsobech, jakým reagujeme, a také být více kreativní. Díky pozitivním emocím jsme otevřenější nejrůznějším nápadům a novým zkušenostem, a také se cítíme blíže lidem okolo nás. [1, 2] Kromě těchto okamžitých efektů má prožívání pozitivních emocí také trvalý vliv na náš život, například: Když něco se zájmem čteme a dozvídáme se nové věci, není to jen o aktuálním pozitivním prožitku. Osvojení si nových znalostí nebo dovedností nás může přivést k zajímavému koníčku nebo naplňující práci. Když se smějeme stejným věcem jako lidé okolo nás, často s nimi pak navazujeme nová přátelství nebo i partnerský vztah. Když cítíme radost například při pozorování stromů v parku, může nás to naladit pozitivně k vnímání nových možností v našem životě. [3] Takže v dlouhodobém horizontu nám pozitivní emoce pomáhají budovat si „zdroje“ štěstí do budoucna jako přátele, znalosti a dovednosti, lepší zvládání problémů a dokonce i zdraví. Nejen to, fungují také doslova jako „nárazník“ proti každodennímu stresu a pomáhají se nám vypořádávat s problémy. [2] Pozitivní emoce nám také pomáhají v boji proti negativním emocím, a zmírňují jejich účinek. [1,5]
Poměr 3:1


Jaké množství pozitivních emocí tedy potřebujeme, aby se dostavily jejich dlouhodobé výhody? Měli bychom usilovat o to, abychom se už nikdy necítili špatně?
Ne, očekávat, že už nikdy nebudeme prožívat negativní emoce, by nebyla příliš realistická představa.
Negativní emoce jsou součástí našeho života, ba dokonce každého dne, ale potřebujeme najít tu správnou rovnováhu.

Jedním z užitečných přístupů ke štěstí je mít v globálním měřítku více pozitivních emocí nežli těch negativních – tomu se říká tzv."pozitivní poměr". [4]

Věda nám nyní podává pomocnou ruku, jak najít správnou rovnováhu a jak jí dosáhnout.
Zdá se, že pro dosažení výhod pozitivních emocí v dlouhodobém horizontu potřebujeme prožívat 3 krát více pozitivních emocí než těch negativních. A nemusí se jednat o obrovské přívaly radosti, počítají se i více subtilní pozitivní pocity.

To se snadno řekne, ale dosáhnout tohoto optimálního poměru samozřejmě není jednoduché. Náš mozek byl takto naprogramován již v dávných dobách, kdy jsme ještě žili v jeskyních. Byly to nebezpečné časy a my jsme museli být v neustálé pohotovosti, abychom dokázali zachytit sebemenší náznak ohrožení naší bezpečnosti či přežití, a proto jsme si vyvinuli silné negativní emoce jako vnitřní systém pro případ, že se stane něco špatného. [5]

Dnešní život již zdaleka není tak nebezpečný, jako tomu bylo v dobách našich předků. Bohužel náš mozek se tomu ještě nezvládl přizpůsobit. Je tedy nutné se vědomě zaměřit na pozitivní stránku života. Dobrou zprávou je, že i drobné pokusy postupem času mohou přinést v dlouhotrvající rozdíl. Nedávný průzkum dokonce naznačuje, že by to mohlo vést i k dlouhodobým změnám v mozku, které pomáhají udržet zvýšený stav spokojenosti.
Mít tu správnou rovnováhu


Prožívání pozitivních emocí je pro nás prospěšné, proto bychom z toho měli těžit tím, že najdeme způsoby, jak je více zakomponovat do našich životů. Existují také důkazy o tom, že pozitivní emoce jsou nakažlivé, takže když se my cítíme dobře, můžeme to snadno přenést i na lidi kolem nás. Z čehož vyplývá, že pokud děláme věci, které pomáhají nám cítit se dobře, mohou se díky tomu lépe cítit i ostatní. [6]

To však neznamená, že bychom si čas od času neměli užít jen tak zábavu a zapomenout
na věci, které vyžadují více úsilí. Potřebujeme najít zdravou rovnováhu mezi užíváním si přítomného okamžiku a děláním věcí, které nám přinášejí smysl a naplnění z dlouhodobého hlediska.

Užívání si přítomného okamžiku může zvýšit celkový aktuální pocit spokojenosti.
Existuje celá řada různých druhů pozitivních emocí a ne všechny jsou spojeny pouze s užíváním si „tady a teď“. Například pocity, které prožíváme, když nás skutečně něco zajímá nebo když se snažíme ze všech sil něčeho dosáhnout. Jiné máme třeba ve chvílích ztišení, jako například pár minut klidu v jinak hektickém dni.

Může se také stát, že se příliš necháme unést momentální situací, takže věci, které nám
v tu chvíli připadaly zábavné, mohou později zanechat negativní pocity, jako třeba těch posledních pár skleniček, kterých následující ráno litujeme.

Na druhou stranu se můžeme rozhodnout dělat věci, při kterých se v daný moment cítíme frustrovaní, ale víme, že v konečném důsledku nám přinesou jistý pocit naplnění. Potřebujeme tedy najít rovnováhu mezi tím, díky čemu se cítíme dobře v krátkodobém horizontu a aktivitami, které nám přinášejí opravdovou radost z dlouhodobého hlediska.
Odkazy


[1] Garland, E. L, Fredrickson,B.L., Kring, A.M., Johnson, D.P., Meyer, P.S. & Penn, D.L (In press), Upward spirals of positive emotions counter downward spirals of negativity: Insights from the broaden-and-build theory and affective neuroscience on the treatment of emotion dysfunctions and deficits in psychopathology. Clinical Psychology Review. [2] Cohn, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., Mikels, J. A., & Conway, A. M. (2009). Happiness unpacked: Positive emotions increase life satisfaction by building resilience. Emotion, 9(3), 361−368. [3] Kok, B.E., Catalino, L. I. & Fredrickson, B.L. (2008). The broadening, building, buffering effects of positive emotions. In S. J. Lopez (Ed.), /Positive psychology: Exploring the best of people: Vol. 3 Capitalizing on emotional experiences/ (pp.1-19)/./Westport, CT: Greenwood Publishing Company. [4] Fredrickson, B. L. (2009). Positivity: Groundbreaking research reveals how to embrace the hidden strength of positive emotions, overcome negativity, and thrive. New York: Crown Publishing Group. [5] Fredrickson, B. L. (2003). The value of positive emotions. American Scientist, 91, 330-335. [6] Fowler,J., & Christakis,N. (2009) Dynamic spread of happiness in a large social network: Longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study. British Medical Journal, 338 pp. 1-13