top of page
Relating.PNG

RELATING

Vztahy

Lidé se silnými a širokými sociálními pouty jsou šťastnější, zdravější a žijí déle. Blízké vztahy s rodinou a přáteli nám dávají lásku, smysl, podporu a zvyšují naši sebeúctu.

Být součástí sociálních skupin nám přináší pocit sounáležitosti. Dnes už víme, že kvalitní vztahy jsou klíčovou ingrediencí pro osobní spokojenost.

bottom of page