Resilience.PNG

RESILIENCE

Odolnost

Všichni máme někdy období, kdy jsme pod tlakem, zažíváme ztrátu, selhání nebo trauma. Jakým způsobem na tyto věci reagujeme, velmi úzce souvisí s naším pocitem pohody. Často nemůžeme ovlivnit, jaké události nás potkají, ale můžeme si zvolit, jakým způsobem na ně reagujeme. Není to vždy jednoduché, ale jedním z nejvýznamnějších objevů současného výzkumu je, že odolnost se, stejně jako jiné dovednosti, můžeme naučit.

Proč na tom záleží?


Anglický pojem pro odolnost je resilience. Resilience pochází z latiny – resilio znamená odrazit se zpátky. Odolnost znamená naši schopnost vyrovnávat se s překážkami a „odrazit se“ od nesnází, kterým čelíme. Odolnost souvisí se schopností přizpůsobit se nepříznivé situaci a také se schopností vytrvale jít si za svým cílem, bez ohledu na překážky. Díky těmto schopnostem jsme také více otevření k novým příležitostem. Být odolný tedy znamená mnohem více než pouhé přežití, být odolný zahrnuje také umět se oprostit od trápení, učit se a růst, stejně jako hledat zdravé cesty k vyrovnávání se s problémy. Výzkum ukazuje, že odolnost není nějaká speciální vlastnost, která by byla vlastní pouze několika výjimečným lidem. Jeden z expertů v této oblasti Dr. Ann Masten ji popisuje jako „obyčejný zázrak“ a poznamenává, že odolnost pochází s každodenních schopností, našich vztahů a zdrojů okolo nás. Dle Dr. Ann Masten není odolnost trvalá charakteristika osobnosti, ale zahrnuje mnoho vnitřních i vnějších faktorů. Můžeme být přirozeně odolní v některých oblastech, a v jiných nikoliv. Míra odolnosti se liší člověk od člověka, situace od situace.