top of page
Trying out.PNG

TRYING OUT

Učit se novému

Když se učíme novým věcem, ovlivňuje nás to pozitivně v mnoha směrech. Jsme vystaveni novým myšlenkám a cítíme zaujetí a zvídavost. Učení se novému s sebou nese také pocit naplnění, a nabytí nových znalostí s sebou pak nese také zvýšení sebejistoty. Způsobů, jakými se můžeme učit novým věcem, je mnoho. Nemusí se zdaleka jednat jen o formální vzdělávání formou studia nebo kurzů. Učit se můžeme od přátel, připojit se k nějaké zájmové skupině, naučit se hrát na hudební nástroj nebo zkusit nový sport.

..na dalším obsahu pracujeme.

bottom of page