Direction.PNG

DIRECTION

Směřování

Způsob, jakým uvažujeme o vlastní budoucnosti, úzce souvisí s tím, jak šťastni se cítíme. Každý z nás potřebuje mít cíle, které nás motivují, jsou pro nás výzvou, ale na druhé straně jsou dosažitelné. Ve chvíli, kdy se snažíme o něco objektivně nereálného, zbytečně se dostáváme do stresu. Cíle, které si nastavíme, by měly být ambiciózní

i realistické zároveň. Když jich pak dosáhneme, cítíme naplnění a uspokojení.

Proč na tom záleží?


Cíle představují způsob, jakým můžeme přetvořit naše hodnoty a sny v realitu. Štěstí se prostě „nestane“ – pocit štěstí jde ruku v ruce s tím, jak přemýšlíme o věcech, které jsou pro nás důležité a realizujeme je. Řada výzkumů dokázala, že realizace našich cílů:

  • Je zdrojem zájmu, uspokojení, zaujetí.
  • Nám dává pocit smysluplnosti a naplnění.
  • Nám dává pocit uspokojení z jejich dosažení, což má dále vliv na naši sebedůvěru a víru v naše schopnosti při realizaci nových úkolů
Zdá se také, že nejúspěšnější v dosahování cílů jsme, pokud si je sami nastavíme nebo se podílíme na jejich formulaci.
Jaké to je být "realistickým optimistou"


Může se zdát, že být pesimistou s sebou nese jisté výhody. Například pokud vždy tak trochu počítáte s neúspěchem, málokdy se zklamete, protože věci často dopadnou lépe než jste předpokládali. Nicméně výzkumy ukazují, že být optimistou je pro naše zdraví podstatně přínosnější. Je to proto, že v obtížných situacích (například zahájení studia na nové škole, stárnutí nebo vyrovnávání se se zdravotními obtížemi) optimisté zažívají méně stresu a naopak si více udržují duševní pohodu. Je ale důležité mít „nohy na zemi“. Přehnaný optimismus může být na škodu. Být optimistou neznamená slepě ignorovat negativní skutečnosti. Mít nerealisticky vysoká očekávání může snadno vést ke zklamání, pocitu selhání a následně k pesimistickému uvažování o budoucnosti. Když uvažujeme o naší budoucnosti, do jisté míry tak trochu hádáme – takže musíme stavět naše cíle a odhady na tom málu informací, které v daný moment máme. Pokud se do budoucna budeme dívat realisticky, ale s nadějí, zvyšujeme tím pravděpodobnost, že věci půjdou podle našich představ.
Dívat se do budoucnosti s optimismem


Věda ukazuje, že lidé, kteří uvažují optimisticky, jsou šťastnější, zdravější a snáze se vyrovnávají s těžkostmi. Přestože máme určitou přirozenou tendenci uvažovat optimisticky či pesimisticky, můžeme změnit způsob, jakým o věcech uvažujeme bez toho, abychom ztratili kontakt s realitou. Optimismus je o tom, že předpokládáme, že věci dopadnou spíše dobře než špatně. Logicky pak míra optimismu ovlivňuje to, jak vytrvalí jsme při dosahování našich cílů a jak se vyrovnáváme s překážkami.

  • Formulujte cíle pozitivně: jako směřování k dosažení něčeho pozitivního, spíše než jako vyhýbání se věcem.
  • Buďte proaktivní, pokud nastanou problémy a hledejte cesty, jak je vyřešit místo toho, abyste je ignorovali nebo odkládali.
  • Vyhýbejte se lpění na tom, co se nedaří: rozlišujte mezi věcmi, které nemůžete změnit a těmi, které ano. Při střetu s překážkami je často nutné, abychom cíl nějak přeformulovali.