Postcard.PNG

Stáhněte si naši "GREAT DREAM" pohlednici, třeba jako záložku do knihy nebo připomínku našich Deseti klíčů ke štěstí na domácí nástěnku :-).

Stáhněte si pracovní sešit z dílny Action for Happiness a vyzkoušejte si některou z metod pozitivní psychologie na vlastní kůži.

Materiály ke COVID-19

covid-19.webp

Stáhněte si doporučení psychologů (níže) nebo se podívejte na jejich videa.

Jak se vyrovnat se stresem způsobeným COVID-19

 

Pandemie COVID-19 přináší riziko pro miliony lidí na celém světě. V tomto náročném období můžeme my všichni hrát velmi důležitou roli v omezení dopadů této nové hrozby v tom, jakým způsobem se staráme o sebe navzájem.

Přinášíme vám několik doporučení, která vám pomohou náročnou situaci zvládnout:

  1. Nastavte si cíl – vytyčte si jednu věc denně, kterou uděláte pro sebe nebo pro někoho ze svého okolí.

  2. Starejte se o své tělo – zkuste se alespoň trochu hýbat, i kdyby to měl být jen tanec okolo stolu v obývacím pokoji :-) Pokud je to možné, udělejte si zásobu čerstvého ovoce a zeleniny, abyste podpořili svůj imunitní systém.

  3. Věnujte pozornost svým blízkým – spojte se se svými přáteli – pošlete jim zprávu, připomeňte jim okamžik, který jste spolu strávili, a za který jste vděční.

  4. Pomozte ostatním - zamyslete se, zda někdo ve vašem okolí nepotřebuje pomoci. Nezapomeňte dodržování bezpečné vzdálenosti a bezkontaktního styku.

  5. Hledejte to dobré – všímejte si světa okolo vás a toho, čeho se vám dostává. Které věci si můžete užít i v dnešní náročné situaci?

  6. Dostaňte z toho maximum – pokud jste v izolaci a všechny akce, které jste plánovali, byly zrušeny – jak můžete nejlépe využít čas, který máte? Co nového se můžete naučit? Kterým činnostem, které jste dlouho odkládali nebo jste na ně prostě neměli čas, se nyní můžete věnovat?

Nejste na to sami_2.png
Nejste na to sami_3.png
Nejste na to sami_4.png

Materiál vydaný Světovou zdravotnickou organizací k tomu, jak zvládat stres, způsobený CoVID-19 

a jak pomáhat dětem v této náročné situaci.

Jak můžeme pomoci sobě

Je pochopitelné, pokud se cítíte smutně, ve stresu, zmatení, vystrašení nebo naštvaní. Může vám pomoci promluvit si s někým, komu důvěřujete. Spojte se s rodinou nebo přáteli.

 

Pokud jste nuceni zůstat doma, zkuste si udržet i tak zdravý životní styl: zdravě jezte, dopřejte si dostatek spánku, zacvičte si a zkuste udržovat sociální kontakty s rodnou a přáteli například pomocí emailu, telefonu, Skype, Viber či WhatsApp.

Nekuřte a vyhněte se alkoholickým nápojům a jiným drogám. Vyrovnat se s nepříjemnými emocemi vám rozhodně nepomohou. Pokud se cítíte přetíženi, obraťte se na svého psychoterapeuta nebo některou z krizových linek.  Připravte si seznam míst, na kterých můžete vyhledat pomoc při zdravotních nebo psychických potížích.

Opírejte se o fakta. Vybírejte si pouze spolehlivé zdroje informací, které vám pomohou odhadnout reálný stupeň rizika, na základě kterého můžete aplikovat opatření. Spolehlivými zdroji jsou například WHO nebo Ministerstvo zdravotnictví. V případě dotazů se můžete obrátit na speciální linku 1212.

Omezte čas věnovaný sledování zpráv, které vás zneklidňují.

 

Zamyslete se nad silnými stránkami, které vám pomohly v minulosti se vyrovnat s náročnými situacemi a zkuste využít těchto silných stránek i nyní.

Jak můžeme pomoci dětem

Děti mohou reagovat na stresovou situaci různými způsoby: mohou být přítulnější, úzkostnější, agresivnější nebo uzavřené do sebe. Reagujte na ně vstřícně, naslouchejte jim a věnujte jim dostatek pozornosti a lásky, kterou nyní potřebují.

Děti potřebují v náročných situacích především  lásku a pozornost dospělých. Věnujte jim čas, který potřebují. Naslouchejte jim a ujistěte je pokud jsou nervózní. Pokud je to možné, zkuste jim vytvořit možnosti k relaxaci a k tomu, aby si pohrály.

Vynasnažte se, aby děti vždy mohly být nablízku se svými rodiči nebo pečovateli.  Pokud je nutné oddělení od rodiče/pečovatele (například v případě hospitalizace), zajistěte jim pravidelný kontakt (například telefonický) a ujištění, že všechno bude v pořádku.

Zachovejte režim svých denních aktivit jak je to jen možné, nebo pomozte vytvořit nové podmínky/podpůrný režim ve své komunitě, škole apod.

Poskytněte jim ověřené informace ohledně toho, co se děje, a vysvětlete jim  jak mohou snížit rizika nákazy – mluvte k nim způsobem adekvátním jejich věku a rozumovým schopnostem. Laskavým a klidným způsobem jim vysvětlete, jaké kroky by následovaly pokud by se někdo z členů rodiny necítil dobře a musel být hospitalizován.

Další doporučení pro širokou veřejnost a pro ty z nás, kteří jsou v první linii – lékaře,  najdete v dokumentu psychologů Adama Suchého a Miroslava Světláka - ZDE