top of page
Acceptance.PNG

ACCEPTANCE

Přijetí

Nikdo není bez chyb. Bohužel příliš často se srovnáváme s ostatními. Lpění na vlastních nedostatcích je velkou překážkou na cestě za štěstím. Pokud se naučíme přijímat sami sebe takové, jací jsme a být laskavější sami k sobě v momentech, kdy se nám příliš nedaří, budeme si života více užívat, zvýšíme svoji odolnost a pocit životní pohody. Toto nastavení nám také pomáhá přijímat ostatní takové, jakými jsou. 

bottom of page