KURZ

JAK TO FUNGUJE?

Kurz se skládá z osmi setkání, organizovaných týdně. Jedno setkání trvá 2 hodiny. Kurz je určen pro každého, kdo se zajímá o způsoby, jak žít šťastnější život.

 

Doporučená cena osmitýdenního kurzu je 2700,-Kč za osobu. 

Abychom zpřístupnili kurz opravdu každému zájemci, účastníci kurzu přispívají dobrovolnou částkou. Doporučená výše daru je 2700,-Kč, ale ti, kteří by si to nemohli finančně dovolit, přispívají dobrovolným vstupným. Můžete samozřejmě přispět více, než je doporučená částka a podpořit tak ostatní, kteří na doporučenou částku nedosáhli.

Každý kurz je veden nadšenými dobrovolníky, podporovanými naším expertním týmem.

První kurz v České republice plánujeme na podzim 2019.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ?

Formát všech setkání je stejný, byl připraven tak, aby byl inspirující a interaktivní.

 

Struktura je následující:

 • Naladění: jednoduché aktivity ke zvýšení spokojenosti (například cvičení všímavosti)

 • Pohled expertů: inspirující  patnáctiminutové video předních osobností pozitivní psychologie (například Ed Diener, Jon Kabat-Zinn, Karen Amrstrong, Brene Brown, Shawn Achor)

 • Osobní pohled: příležitost zamyslet se nad vlastní zkušeností v dané oblasti

 • Věděli jste? Zajímavá a překvapivá zjištění z oblasti výzkumu

 • Skupinová diskuse: sdílení zkušeností a názorů ve skupině

 • Nápady k akci: každý z účastníků odchází s nápady na to, jak aplikovat dané téma ve svém osobním životě.

TÉMATA KURZU

 • Týden 1: Na čem opravdu záleží v životě?

 

Mnoho věcí je v životě důležitých, ale na základě čeho se rozhodujeme, na čem opravdu záleží?

První setkání se zaměřuje na to, zda zaměření na témata štěstí a životní spokojenosti může být pro nás přínosem.

 

 • Týden 2: Co nás činí šťastnými?

 

Často čteme a slýcháme, že čím více toho máme, čím více vyděláváme, tím bychom měli být šťastnější. Je to ale pravda? Přichází štěstí zvenku nebo je dáno našimi vnitřními postoji? Můžeme se naučit, jak být šťastnějšími?

 

 • Týden 3: Můžeme najít klid duše?
   

Stres je v životě všudypřítomný. Během tohoto setkání se zaměříme na to, jak se efektivně vyrovnávat s náročnými situacemi. Prozkoumáme dovednosti, díky kterým jsme vůči nepřízním osudu odolnější.

 

 • Týden 4: Jak máme zacházet s ostatními?
   

Naše společnost je velmi individualistická a soutěživá. Je toto lidská přirozenost nebo jsme přirozeně altruističtí?

Jak bychom se měli chovat k ostatním? Můžeme být k ostatním laskavější?

 

 • Týden 5: Jak nechat naše vztahy prospívat?
   

Člověk je společenský tvor. Víme, že naše vztahy jsou pro nás životně důležité. Na čem opravdu záleží v mezilidských vztazích, a co můžeme udělat pro to, aby prospívaly?

 

 • Týden 6: Můžeme být šťastnější v práci?
   

Práce zabírá velkou část našeho života, ale mnohým z nás práce přináší stres a frustraci. Mají šťastnější společnosti lepší výsledky? Co nás dělá šťastnými v práci? A co můžeme udělat pro zvýšení vlastní spokojenosti v práci?

 

 • Týden 7: Můžeme vytvářet šťastnější komunity?
   

Proč jsou některé společnosti a komunity šťastnější než ostatní? V tomto týdnu prozkoumáme, jak přispět k tomu, aby lidé okolo nás byly více pečující, propojení a šťastní.

 

 • Týden 8: Jak můžeme vytvářet šťastnější svět?
   

V posledním týdnu zrekapitulujeme všechna témata, kterým jsme se věnovali v průběhu kurzu. Cílem je načerpat inspiraci pro každého z nás k tomu, jak žít šťastnější život, a jak přinášet více spokojenosti lidem okolo nás.

Máte zájem o účast v kurzu nebo chcete kurz vést?
Napište nám na info@actionforhappiness.cz, kde byste kurz chtěli realizovat nebo navštívit.
Giving.png
Relating.PNG
Exercising.PNG
Awareness.PNG
Trying out.PNG
Direction.PNG
Resilience.PNG
Emotion.PNG
Acceptance.PNG
Meaning.PNG