JAK ZAČÍT

 

K čemu je to dobré


Štěstí v práci je výhra pro obě strany. Šťastní, angažovaní pracovníci jsou zdravější, produktivnější, mají více nápadů a s velkou pravděpodobností budou odvádět práci nad rámec svých pracovních povinností, pomáhat kolegům a chodit do práce včas. Naopak se u těchto pracovníků snižuje pravděpodobnost, že dají výpověď či nepřijdou do práce kvůli nemoci. Vyzařují pozitivní energii, která se snadno přenáší na jejich okolí. Takže pokud je váš tým šťastný, vy i všichni okolo máte větší šanci těšit se tomuto pocitu. Jakožto supervizor, vedoucí nebo manažer, jste to vy, kdo má vliv na to, jak šťastní se vaši podřízení cítí. To neznamená, že se musíte neustále smát a vtipkovat a nemůžete řešit nic seriózního 😊. Za pojmem štěstí v práci se totiž skrývá mnohem víc. Také to neznamená, že nebudou přicházet těžké situace nebo zprávy, když to bude potřeba. Průzkumy neustále přinášejí více a více způsobů, jak zvýšit naše osobní štěstí i štěstí našeho okolí. Mnoho z nás tráví velkou část svého života v práci, a proto pokud je štěstí tak přínosné pro lidi a zároveň i pro firmy a vy jste zrovna ten, kdo má možnost něco změnit, nezní to jako něco, co by stálo za to vyzkoušet?
Jak začít?


Překopat kulturu organizace nebo její stimulační systém může být komplikované a zabrat mnoho času, navíc ne vždy je to možné, pokud se tedy zrovna nenacházíte dost vysoko v hierarchii společnosti. Zde vám představujeme několik tipů, díky kterým pocítíte změnu a zároveň jsou uskutečnitelné pro většinu supervizorů, vedoucích a manažerů. 1. Odhalte, co vaše lidí pohání a činí šťastnými Pokud chce vedoucí či manažer dostat ze svého týmu maximum, musí nejprve porozumět faktorům, které ovlivňují motivaci a spokojenost jeho podřízených. Tento web přináší mnoho důležitých zjištění z nejnovějších výzkumů, takže pokud hledáte způsob, jak začít, jste na správné adrese. Najdete zde také spoustu nápadů, zdrojů a inspirace k dalšímu čtení. Zapřemýšlejte nad tím, co byste mohli přidat ke způsobu, jakým jste vedli své podřízené doposud. Nejedná se o kouzla a čáry, jde o porozumění tomu, co lidi pohání a co jim pomáhá dostat to nejlepší ze svého pracovního a osobního života. 2. Zaměřte se na silné stránky Když lidé v práci využívají své silné stránky, s větší pravděpodobností se vám podaří z nich dostat to nejlepší, a na druhé straně si i oni tuto činnost budou mnohem více užívat a bude jim to, co dělají energii dobíjet, místo aby jim ji to bralo. První krok pro vás a váš tým je identifikovat jednotlivé silné stránky. Existuje řada ozkoušených, prověřených, bezplatných či relativně levných online nástrojů, které vám v tomto mohou pomoci. Jakmile lidé objeví své silné stránky, mohou společně zapracovat na způsobu, jak by je mohli v práci využít, nebo najít nové úkoly a výzvy, které by jim pomohly je dále rozvíjet. To neznamená, že se slabé stránky zcela vypustí, ale na slabé stránky obecně potřebujeme mnohem víc úsilí a pozornosti, než na ty silné. Věnujte pozornost slabým stránkám v momentě, kdy omezují schopnost zaměstnance plnit náležitosti své role, a to pouze do takové míry, aby se dostali na základní úroveň, která je nutná ke splnění daného úkolu. Klaďte důraz na rozvoj toho, v čem jsou vaši podřízení přirozeně dobří, či na to, co je předmětem jejich zájmu. Členové týmu si pak budou moci všimnout, jak se jejich silné stránky doplňují se silnými stránkami ostatních, a přijít tak na další způsoby, jak přispět k týmovým aktivitám. 3. Silné stránky v hlavní roli Podívejme se na názorný příklad. Výzkum prokázal, že když terapeuti před setkáním s klientem strávili pár minut zaměřením se na jeho silné stránky a jejich možné využití, mělo to pro klienta příznivé dopady. Patří mezi ně pocit, že v něčem vynikají, pozitivní vliv na jejich sebevědomí a na budování terapeutického vztahu jako takového. Samozřejmě nenabádáme vedoucí a manažery, aby se přes noc stali terapeuty, ale myslíme si, že vyzkoušení této myšlenky by bylo skvělým způsobem, jak podpořit pocit kompetentnosti u zaměstnanců, pomoci vybudovat si s nimi dobrý vztah a dát jim pocit ocenění za to, co do týmu přinášejí. Jakmile rozpoznáte silné stránky členů vašeho týmu, věnujte vždy pár minut před schůzkou tomu, abyste si je připomněli a uvědomili si, čeho si na jejich práci ceníte. Zkuste to takto dělat nějakou dobu, řekněme měsíc či dva, a uvidíte, jaký zaznamenáte rozdíl. (Možná bude jednodušší začít se schůzkami tzv. jeden na jednoho, než rovnou s celým týmem.) 4. Poskytujte zpětnou vazbu, která směřuje k růstu Carol Dweck rozlišuje fixní a růstové myšlení. Fixní myšlení je takové, kde věříme, že my (i ostatní) máme vrozenou, pevně danou úroveň inteligence či schopností v konkrétních oblastech. To znamená, že je mnohem méně pravděpodobné, že se budeme snažit něco nového vyzkoušet či naučit. Opakem je růstové myšlení, kdy věříme, že my (i ostatní) se s trochou snahy můžeme zlepšit či něco nového naučit. Což znamená, že je mnohem pravděpodobnější, že vynaložíme úsilí na vyzkoušení něčeho nového a budeme spíše otevření ponaučení se z našich chyb. Lidé s růstovým myšlením spíše zvládnou překonat nezdary v porovnání s těmi, kteří inklinují k fixnímu myšlení, a celkově jsou spokojenější. Pro vás jako manažera to znamená zaměřit se na proces učení. Ujistěte se, že když chválíte svůj tým, zmíníte kromě slov: „dobrá práce“ i způsob, jakým bylo úspěchu dosaženo. Pokud se věci nevyvinuly dle představ, je důležité ocenit úsilí daných osob a podívat se na to, co fungovalo a co myslí, že by v budoucnu měli zkusit udělat jinak. 5. Zlepšete poměr pozitivity ve vašem týmu Pozitivní emoce jsou důležité, a to nejen pro dobrý pocit samotný, ale také pro proces učení, pro tvořivost a řešení problémů. Neznamená to, že bychom se měli snažit nikdy nezažívat emoce negativní, ale měli bychom usilovat o jejich správný poměr. Ideální poměr jsou podle psychologů alespoň tři pozitivní emoce za každou negativní. Zamyslete se nad poradami vašeho týmu – kolik podporujících či konstruktivních interakcí vybalancuje každou kritiku? Dokážou členové týmu uznat vzájemné úspěchy a zásluhy ostatních? Kolik času tráví členové týmu obhajováním svých vlastních nápadů ve srovnání se snahou porozumět a stavět na nápadech svých kolegů? Nyní si sáhněte do svědomí, jakožto supervizor, vedoucí či manažer, kolik připomínek či dotazů směřovaných na váš tým vyjadřují podporu, ocenění, konstruktivní komentář nebo se snaží o lepší porozumění? Kolik z nich poukazuje na to, co není správně, zaměřuje se na to, co je ještě potřeba udělat nebo upřednostňuje váš vlastní úhel pohledu nad jejich? Ruku na srdce, jaký je váš poměr? Jak blízko jste k poměru „tři ku jedné“? A jak byste mohli poměr vylepšit, pokud je to třeba? 6. Dejte lidem prostor „ušít si práci na míru“ Pocit samostatnosti, možnosti volby a kontroly toho, co se kolem nás děje je základem lidské psychické pohody a motivace. Pokud je lidem dán prostor ovlivňovat věci okolo nich, ať už se jedná o využití jejich silných stránek, zaměření se na věci, které je skutečně pohltí a zajímají, pomáhají jim skloubit práci s rodinným životem, či jim dodávají do života smysl, pak je to právě to, co zásadně ovlivňuje jejich spokojenost v práci, kterou vykonávají a s organizací jako takovou. Některé organizace dokonce umožňují pracovníkům jistou část pracovní doby či daný počet dní věnovat projektu dle vlastní volby. Tato taktika může být skvělým zdrojem nových nápadů pro zlepšování produktů či procesů a to díky zvyšování zájmu a angažovanosti pracovníků. Kdo by pro takovou firmu nechtěl pracovat?
Zdroje


Berg, J.M., Dutton, J.E. & Wrzesniewski, A. (2007). What is job crafting and why does it matter? Michigan Ross School of Business. [www.bus.umich.edu/Positive/POS-Teaching-and-Learning/Job_Crafting-Theory_to_Practice-Aug_08.pdf] Dweck, C. (2006) Mindset: the new psychology of success. NY: Ballantine Flückiger,C., Caspar,F., Grosse Holtforth, M., & Ulrike Willutzki, U. (2009). Working with patients' strengths: A microprocess approach. Psychotherapy Research,19, 213-223 Fredrickson, B. L. (2009). Positivity: Groundbreaking research reveals how to embrace the hidden strength of positive emotions, overcome negativity, and thrive. New York: Crown Publishing Group. Goleman, D., Boyatzis & McKee, A. (2002). The New Leaders: Transforming the art of leadership into the science of results. London: Little, Brown Linley, P.A. (2008). Average to A+: Realising strengths in yourself and others. Coventry: CAPP Press. Pink,D.H. (2009). Drive: The surprising truth about what motivates us. London: Penguin Rath, T. (2007). Strengths Finder 2.0. NY:Gallup

1. Buďte laskaví k ostatním

Co dáš, to se ti vrátí - a u laskavosti to platí dvojnásob. Je vědecky dokázáno, že pokud jsme laskaví k ostatním, zvyšujeme nejen jejich pocit štěstí, ale také štěstí nás samotných. Je to taková řetězová reakce, laskavost je nakažlivá, a díky tomu je pak naše společnost lepším místem pro život.

K čemu je to dobré


Štěstí v práci je výhra pro obě strany. Šťastní, angažovaní pracovníci jsou zdravější, produktivnější, mají více nápadů a s velkou pravděpodobností budou odvádět práci nad rámec svých pracovních povinností, pomáhat kolegům a chodit do práce včas. Naopak se u těchto pracovníků snižuje pravděpodobnost, že dají výpověď či nepřijdou do práce kvůli nemoci. Vyzařují pozitivní energii, která se snadno přenáší na jejich okolí. Takže pokud je váš tým šťastný, vy i všichni okolo máte větší šanci těšit se tomuto pocitu. Jakožto supervizor, vedoucí nebo manažer, jste to vy, kdo má vliv na to, jak šťastní se vaši podřízení cítí. To neznamená, že se musíte neustále smát a vtipkovat a nemůžete řešit nic seriózního 😊. Za pojmem štěstí v práci se totiž skrývá mnohem víc. Také to neznamená, že nebudou přicházet těžké situace nebo zprávy, když to bude potřeba. Průzkumy neustále přinášejí více a více způsobů, jak zvýšit naše osobní štěstí i štěstí našeho okolí. Mnoho z nás tráví velkou část svého života v práci, a proto pokud je štěstí tak přínosné pro lidi a zároveň i pro firmy a vy jste zrovna ten, kdo má možnost něco změnit, nezní to jako něco, co by stálo za to vyzkoušet?
Jak začít?


Překopat kulturu organizace nebo její stimulační systém může být komplikované a zabrat mnoho času, navíc ne vždy je to možné, pokud se tedy zrovna nenacházíte dost vysoko v hierarchii společnosti. Zde vám představujeme několik tipů, díky kterým pocítíte změnu a zároveň jsou uskutečnitelné pro většinu supervizorů, vedoucích a manažerů. 1. Odhalte, co vaše lidí pohání a činí šťastnými Pokud chce vedoucí či manažer dostat ze svého týmu maximum, musí nejprve porozumět faktorům, které ovlivňují motivaci a spokojenost jeho podřízených. Tento web přináší mnoho důležitých zjištění z nejnovějších výzkumů, takže pokud hledáte způsob, jak začít, jste na správné adrese. Najdete zde také spoustu nápadů, zdrojů a inspirace k dalšímu čtení. Zapřemýšlejte nad tím, co byste mohli přidat ke způsobu, jakým jste vedli své podřízené doposud. Nejedná se o kouzla a čáry, jde o porozumění tomu, co lidi pohání a co jim pomáhá dostat to nejlepší ze svého pracovního a osobního života. 2. Zaměřte se na silné stránky Když lidé v práci využívají své silné stránky, s větší pravděpodobností se vám podaří z nich dostat to nejlepší, a na druhé straně si i oni tuto činnost budou mnohem více užívat a bude jim to, co dělají energii dobíjet, místo aby jim ji to bralo. První krok pro vás a váš tým je identifikovat jednotlivé silné stránky. Existuje řada ozkoušených, prověřených, bezplatných či relativně levných online nástrojů, které vám v tomto mohou pomoci. Jakmile lidé objeví své silné stránky, mohou společně zapracovat na způsobu, jak by je mohli v práci využít, nebo najít nové úkoly a výzvy, které by jim pomohly je dále rozvíjet. To neznamená, že se slabé stránky zcela vypustí, ale na slabé stránky obecně potřebujeme mnohem víc úsilí a pozornosti, než na ty silné. Věnujte pozornost slabým stránkám v momentě, kdy omezují schopnost zaměstnance plnit náležitosti své role, a to pouze do takové míry, aby se dostali na základní úroveň, která je nutná ke splnění daného úkolu. Klaďte důraz na rozvoj toho, v čem jsou vaši podřízení přirozeně dobří, či na to, co je předmětem jejich zájmu. Členové týmu si pak budou moci všimnout, jak se jejich silné stránky doplňují se silnými stránkami ostatních, a přijít tak na další způsoby, jak přispět k týmovým aktivitám. 3. Silné stránky v hlavní roli Podívejme se na názorný příklad. Výzkum prokázal, že když terapeuti před setkáním s klientem strávili pár minut zaměřením se na jeho silné stránky a jejich možné využití, mělo to pro klienta příznivé dopady. Patří mezi ně pocit, že v něčem vynikají, pozitivní vliv na jejich sebevědomí a na budování terapeutického vztahu jako takového. Samozřejmě nenabádáme vedoucí a manažery, aby se přes noc stali terapeuty, ale myslíme si, že vyzkoušení této myšlenky by bylo skvělým způsobem, jak podpořit pocit kompetentnosti u zaměstnanců, pomoci vybudovat si s nimi dobrý vztah a dát jim pocit ocenění za to, co do týmu přinášejí. Jakmile rozpoznáte silné stránky členů vašeho týmu, věnujte vždy pár minut před schůzkou tomu, abyste si je připomněli a uvědomili si, čeho si na jejich práci ceníte. Zkuste to takto dělat nějakou dobu, řekněme měsíc či dva, a uvidíte, jaký zaznamenáte rozdíl. (Možná bude jednodušší začít se schůzkami tzv. jeden na jednoho, než rovnou s celým týmem.) 4. Poskytujte zpětnou vazbu, která směřuje k růstu Carol Dweck rozlišuje fixní a růstové myšlení. Fixní myšlení je takové, kde věříme, že my (i ostatní) máme vrozenou, pevně danou úroveň inteligence či schopností v konkrétních oblastech. To znamená, že je mnohem méně pravděpodobné, že se budeme snažit něco nového vyzkoušet či naučit. Opakem je růstové myšlení, kdy věříme, že my (i ostatní) se s trochou snahy můžeme zlepšit či něco nového naučit. Což znamená, že je mnohem pravděpodobnější, že vynaložíme úsilí na vyzkoušení něčeho nového a budeme spíše otevření ponaučení se z našich chyb. Lidé s růstovým myšlením spíše zvládnou překonat nezdary v porovnání s těmi, kteří inklinují k fixnímu myšlení, a celkově jsou spokojenější. Pro vás jako manažera to znamená zaměřit se na proces učení. Ujistěte se, že když chválíte svůj tým, zmíníte kromě slov: „dobrá práce“ i způsob, jakým bylo úspěchu dosaženo. Pokud se věci nevyvinuly dle představ, je důležité ocenit úsilí daných osob a podívat se na to, co fungovalo a co myslí, že by v budoucnu měli zkusit udělat jinak. 5. Zlepšete poměr pozitivity ve vašem týmu Pozitivní emoce jsou důležité, a to nejen pro dobrý pocit samotný, ale také pro proces učení, pro tvořivost a řešení problémů. Neznamená to, že bychom se měli snažit nikdy nezažívat emoce negativní, ale měli bychom usilovat o jejich správný poměr. Ideální poměr jsou podle psychologů alespoň tři pozitivní emoce za každou negativní. Zamyslete se nad poradami vašeho týmu – kolik podporujících či konstruktivních interakcí vybalancuje každou kritiku? Dokážou členové týmu uznat vzájemné úspěchy a zásluhy ostatních? Kolik času tráví členové týmu obhajováním svých vlastních nápadů ve srovnání se snahou porozumět a stavět na nápadech svých kolegů? Nyní si sáhněte do svědomí, jakožto supervizor, vedoucí či manažer, kolik připomínek či dotazů směřovaných na váš tým vyjadřují podporu, ocenění, konstruktivní komentář nebo se snaží o lepší porozumění? Kolik z nich poukazuje na to, co není správně, zaměřuje se na to, co je ještě potřeba udělat nebo upřednostňuje váš vlastní úhel pohledu nad jejich? Ruku na srdce, jaký je váš poměr? Jak blízko jste k poměru „tři ku jedné“? A jak byste mohli poměr vylepšit, pokud je to třeba? 6. Dejte lidem prostor „ušít si práci na míru“ Pocit samostatnosti, možnosti volby a kontroly toho, co se kolem nás děje je základem lidské psychické pohody a motivace. Pokud je lidem dán prostor ovlivňovat věci okolo nich, ať už se jedná o využití jejich silných stránek, zaměření se na věci, které je skutečně pohltí a zajímají, pomáhají jim skloubit práci s rodinným životem, či jim dodávají do života smysl, pak je to právě to, co zásadně ovlivňuje jejich spokojenost v práci, kterou vykonávají a s organizací jako takovou. Některé organizace dokonce umožňují pracovníkům jistou část pracovní doby či daný počet dní věnovat projektu dle vlastní volby. Tato taktika může být skvělým zdrojem nových nápadů pro zlepšování produktů či procesů a to díky zvyšování zájmu a angažovanosti pracovníků. Kdo by pro takovou firmu nechtěl pracovat?
Zdroje


Berg, J.M., Dutton, J.E. & Wrzesniewski, A. (2007). What is job crafting and why does it matter? Michigan Ross School of Business. [www.bus.umich.edu/Positive/POS-Teaching-and-Learning/Job_Crafting-Theory_to_Practice-Aug_08.pdf] Dweck, C. (2006) Mindset: the new psychology of success. NY: Ballantine Flückiger,C., Caspar,F., Grosse Holtforth, M., & Ulrike Willutzki, U. (2009). Working with patients' strengths: A microprocess approach. Psychotherapy Research,19, 213-223 Fredrickson, B. L. (2009). Positivity: Groundbreaking research reveals how to embrace the hidden strength of positive emotions, overcome negativity, and thrive. New York: Crown Publishing Group. Goleman, D., Boyatzis & McKee, A. (2002). The New Leaders: Transforming the art of leadership into the science of results. London: Little, Brown Linley, P.A. (2008). Average to A+: Realising strengths in yourself and others. Coventry: CAPP Press. Pink,D.H. (2009). Drive: The surprising truth about what motivates us. London: Penguin Rath, T. (2007). Strengths Finder 2.0. NY:Gallup

 
 
 

3. Pozitivní výchovné metody

Výchova dětí může být úžasná a naplňující, ale na druhé straně s sebou také přináší výzvy a mnohdy i vyčerpání. Je to v pravém slova smyslu to nejlepší a zároveň nejhorší období. Přesto jste pro své dítě vzorem a většina rodičů, když se jich někdo zeptá, co opravdu chtějí pro své děti, odpoví, že chtějí, aby byly šťastné. Vaše rodičovská rozhodnutí na tom mají velký podíl a láska a podpora, kterou svým dětem dáváte, je klíčová pro jejich budoucí štěstí a spokojenost.

Proč používat pozitivní výchovné metody


Být pozitivním rodičem neznamená pouze lepší výsledky pro vaše dítě, ale má také pozitivní vliv na vztahy s dalšími důležitými dospělými v životě dítěte a pro vás jako rodiče. Jak děti rostou, procházejí postupně přirozenými stádii vývoje a připoutání k rodičům. Pozitivní rodiče tyto stádia rozpoznají, odpovídajícím způsobem na ně reagují a učí dítě, že na jeho chování záleží a že vztahy plné lásky jsou stabilní a bezpečné, bez ohledu na okolnosti.

Pozitivní rodičovství také znamená otevřenou a upřímnou komunikaci mezi partnery, jít dětem příkladem vlastním jednáním, například jak najít pozitivní řešení konfliktů. Samozřejmě všichni rodiče se hádají a někdy nevyhnutelně i před dětmi. Ale co je pro děti v takových situacích klíčové je vidět způsob řešení, jak dva dospělí lidé, kteří se milují, zvládnou vyřešit neshody a najít cestu zpět ke stabilnímu, pečujícímu vztahu plnému podpory, i přes vyhrocené emoce.

Pokud si jako rodič připustíte, že je normální prožívat vrcholky i pády a umíte se o sebe v takových situacích postarat, máte napůl vyhráno. Když jste vystresovaní nebo rozrušení, vaše děti to přirozeně vstřebají a následně také prožívají tyto intenzivní pocity. Na druhé straně pokud jste klidnější a radostnější, vaše děti zrcadlí tyto pocity a celá domácnost je tak mnohem harmoničtější. Všichni jednou za čas prožíváme negativní emoce, ale ze způsobu, jakým se s nimi vypořádáme, si naše děti osvojují vzory pro své vlastní chování v budoucnosti.
Jak začít?


Buďte přítomní pro své dítě. Nezáleží na tom, kolik vašemu dítěti je let, vždy bude potřebovat vaši plnou pozornost.

 • V případě miminka to znamená být blízko jejich obličeji, dělat zvuky a napodobovat jejich vlastní projevy.
 • Pro batolata a předškoláky to je o tom, sednout si s nimi na zem a hrát si na jejich úrovni, číst jim knížky, jezdit s autíčky, oblékat panenky a takhle pořád dokola.
 • Jakmile vaše dítě začne chodit do školy, je důležité poslouchat jejich vyprávění o tom, co se dělo ve škole, ptát se na otevřené otázky a pokud použijete smysl pro humor, možná vám to pomůže zjistit nějaké vtipné historky.
 • V pubertě mají někteří rodiče tendenci se stáhnout a dát dětem více prostoru. I puberťáci ale potřebují vědět, že tu pro ně jste milující a podporující. Ptejte se a respektujte jejich touhu po soukromí. Buďte připravení na neočekávané – nejzajímavější příběhy vycházejí na povrch, když to nejméně čekáte (při jízdě v autě nebo pozdě večer).
 • V každém případě si na své dítě udělejte čas, odložte moderní technologie a hrajte si.

Udržujte pozitivní vztah s vaším partnerem

 • Opravdu naslouchejte tomu, co vám říká.
 • Snažte se vzájemně porozumět svým potřebám.
 • Prohlubujte svůj vztah s partnerem.
 • Zaměřujte se na to dobré.
 • Ptejte se na věci, které se povedly.

Pomáhejte svým dětem rozvinout emoční inteligenci

 • Přijímejte všechny emoce a pracujte s vaším dítětem na jejich pojmenování, a to jak těch pozitivních, tak negativních.
 • Sdílejte se svými dětmi radostné momenty, dejte jim příležitost prožít radost z pocitu hrdosti, lásky, vzrušení, očekávání, překvapení a podobně.
 • Přijměte fakt, že vaše dítě bude prožívat i těžké chvíle. To jsou momenty, které zvyšují jeho odolnost. Místo, abyste se pokusili zahnat smutek zklamaného dítěte, sdílejte s ním zklamání a uvědomte si emoce. Například řekněte: „Chápu, že jsi zklamaný/á. Musí to být velké zklamání, když jste měli s Patrikem naplánováno, že si budete hrát a on kvůli nemoci nakonec nemůže přijít.“
 • Poskytněte svému dítěti pocit bezpečí a podpory pro sdílení a prožívání všech emocí.

Nebuďte na sebe tak přísní

 • Může stát, že něco neuděláte tak, jak jste chtěli. Nebičujte se za to. Poučte se z toho a jděte dál. Každý má někdy špatný den.
 • Buďte ve svých úvahách realističtí.
 • Detoxikujte vzorce negativního myšlení.

Najděte optimistický způsob vysvětlování věcí

 • Když se stane něco negativního, odolejte tendenci považovat to za něco trvalého. Dítě, které je vzdorovité, může mít špatný den, možná je unavené nebo frustrované z nějaké předchozí události. Tento vzdor je jen dočasný stav a ne trvalá vlastnost.
 • Když se stane něco negativního, odolejte nutkání zobecňovat to v čase a prostoru. Dítě, které se chová nějakým způsobem doma, se nemusí chovat stejným způsobem ve škole nebo na sportovním kroužku.
 • Když se stane něco pozitivního, užívejte a vychutnávejte si to. Aktivně sdílejte se svým dítětem, když ho vidíte, jak dělá nebo říká pozitivní věci.
 • Vyzdvihněte, když vidíte, že vaše dítě dělá věci správně. Například: „Viděla jsem, jak jsi pomohl/a tomu mladšímu dítěti vstát, když upadlo z houpačky. To od tebe bylo moc hezké.“
Na raném věku záleží


V posledních letech došlo k překvapivým objevům o tom, jak láska a podpora, které se nám v raném věku dostává, ovlivňuje naše životy. Ukázalo se, že láska je nezbytná pro vývoj mozku v prvních letech života, zejména pro vývoj našich sociálních a emocionálních mozkových systémů.

Naše nervové systémy jsou hloubkově utvářeny již v dětství našimi nejranějšími vztahy, což má trvalé důsledky pro náš dospělý život, i přestože si naše dětství zcela nepamatujeme. Výzkumy prokazují, že způsob, jakým se náš mozek v dětství vyvíjí, může ovlivnit to, jakým způsobem reagujeme ve stresových situacích, a naši budoucí emoční vyrovnanost. Nedostatek lásky a podpory v tomto rozhodujícím věku může zvýšit pravděpodobnost budoucích duševních problémů a poruch, jako je například anorexie, závislost či antisociální chování.

V roli rodiče jsme často přesvědčeni, že tyto první roky života našich dětí musíme nějak překonat, že je to nejdůležitější období pro nastavení „správné rutiny“ a pomáhat jim hlavně ve vývoji základních dovedností jako jsou stravovací návyky, chození a mluvení. Výzkum však naznačuje, že to, na čem v tomto období opravdu záleží je poskytnout svým dětem bezpodmínečnou lásku, pocit pochopení, ocenění a bezpečí.
Buďte autoritativním (nikoli autoritářským) rodičem


Kromě bezpodmínečné lásky děti také potřebují mít jasné hranice. Obecně se průzkumy shodují na třech hlavních rodičovských stylech: autoritářský, liberální a autoritativní.

 • Autoritářský rodič toho od svých dětí hodně vyžaduje, aniž by k tomu poskytnul nějaké odůvodnění. Často dává rozkazy a stanovuje striktní pravidla, která se musí dodržovat. Někdy je tento typ označován jako „vojenský styl“, který připouští i fyzické násilí.
 • Liberální rodič své děti maximálně podporuje, ale nestanovuje limity. Klade velký důraz na kreativitu a pocity, avšak děti se často necítí milované následkem nedostatku omezení. Někdy nazýván také „hippie styl“, děti rodičů vyznávajících tento styl jsou často neposlušné.
 • Autoritativní rodič nastavuje určité limity svým dětem, ale zároveň jim naslouchá a vychovává je. Je to směs autoritářského a liberálního rodiče, ze všech zmíněných typů si dokáže vybudovat největší respekt. Z dětí autoritativních rodičů většinou vyrostou vyrovnaní, rozumní a zodpovědní lidé.

Závěrem tedy je, že to nejdůležitější, co pro dobro svých dětí a jejich emoční vývoj můžeme udělat, je zkombinovat bezpodmínečnou lásku s jasně vymezenými hranicemi a pravidly.

4. Jak vyzrát na zlé časy

Schopnost čelit výzvám, které nám život staví do cesty, není něco, s čím bychom se narodili či nikoli. Jedním z nejzajímavějších poznatků nedávných výzkumů je strategie překonávání překážek, kterou, stejně tak jako mnoho dalších dovedností pro život, je možné se naučit, procvičovat a pilovat. 

Proč používat pozitivní výchovné metody


Být pozitivním rodičem neznamená pouze lepší výsledky pro vaše dítě, ale má také pozitivní vliv na vztahy s dalšími důležitými dospělými v životě dítěte a pro vás jako rodiče. Jak děti rostou, procházejí postupně přirozenými stádii vývoje a připoutání k rodičům. Pozitivní rodiče tyto stádia rozpoznají, odpovídajícím způsobem na ně reagují a učí dítě, že na jeho chování záleží a že vztahy plné lásky jsou stabilní a bezpečné, bez ohledu na okolnosti.

Pozitivní rodičovství také znamená otevřenou a upřímnou komunikaci mezi partnery, jít dětem příkladem vlastním jednáním, například jak najít pozitivní řešení konfliktů. Samozřejmě všichni rodiče se hádají a někdy nevyhnutelně i před dětmi. Ale co je pro děti v takových situacích klíčové je vidět způsob řešení, jak dva dospělí lidé, kteří se milují, zvládnou vyřešit neshody a najít cestu zpět ke stabilnímu, pečujícímu vztahu plnému podpory, i přes vyhrocené emoce.

Pokud si jako rodič připustíte, že je normální prožívat vrcholky i pády a umíte se o sebe v takových situacích postarat, máte napůl vyhráno. Když jste vystresovaní nebo rozrušení, vaše děti to přirozeně vstřebají a následně také prožívají tyto intenzivní pocity. Na druhé straně pokud jste klidnější a radostnější, vaše děti zrcadlí tyto pocity a celá domácnost je tak mnohem harmoničtější. Všichni jednou za čas prožíváme negativní emoce, ale ze způsobu, jakým se s nimi vypořádáme, si naše děti osvojují vzory pro své vlastní chování v budoucnosti.
Jak začít?


Buďte přítomní pro své dítě. Nezáleží na tom, kolik vašemu dítěti je let, vždy bude potřebovat vaši plnou pozornost.

 • V případě miminka to znamená být blízko jejich obličeji, dělat zvuky a napodobovat jejich vlastní projevy.
 • Pro batolata a předškoláky to je o tom, sednout si s nimi na zem a hrát si na jejich úrovni, číst jim knížky, jezdit s autíčky, oblékat panenky a takhle pořád dokola.
 • Jakmile vaše dítě začne chodit do školy, je důležité poslouchat jejich vyprávění o tom, co se dělo ve škole, ptát se na otevřené otázky a pokud použijete smysl pro humor, možná vám to pomůže zjistit nějaké vtipné historky.
 • V pubertě mají někteří rodiče tendenci se stáhnout a dát dětem více prostoru. I puberťáci ale potřebují vědět, že tu pro ně jste milující a podporující. Ptejte se a respektujte jejich touhu po soukromí. Buďte připravení na neočekávané – nejzajímavější příběhy vycházejí na povrch, když to nejméně čekáte (při jízdě v autě nebo pozdě večer).
 • V každém případě si na své dítě udělejte čas, odložte moderní technologie a hrajte si.

Udržujte pozitivní vztah s vaším partnerem

 • Opravdu naslouchejte tomu, co vám říká.
 • Snažte se vzájemně porozumět svým potřebám.
 • Prohlubujte svůj vztah s partnerem.
 • Zaměřujte se na to dobré.
 • Ptejte se na věci, které se povedly.

Pomáhejte svým dětem rozvinout emoční inteligenci

 • Přijímejte všechny emoce a pracujte s vaším dítětem na jejich pojmenování, a to jak těch pozitivních, tak negativních.
 • Sdílejte se svými dětmi radostné momenty, dejte jim příležitost prožít radost z pocitu hrdosti, lásky, vzrušení, očekávání, překvapení a podobně.
 • Přijměte fakt, že vaše dítě bude prožívat i těžké chvíle. To jsou momenty, které zvyšují jeho odolnost. Místo, abyste se pokusili zahnat smutek zklamaného dítěte, sdílejte s ním zklamání a uvědomte si emoce. Například řekněte: „Chápu, že jsi zklamaný/á. Musí to být velké zklamání, když jste měli s Patrikem naplánováno, že si budete hrát a on kvůli nemoci nakonec nemůže přijít.“
 • Poskytněte svému dítěti pocit bezpečí a podpory pro sdílení a prožívání všech emocí.

Nebuďte na sebe tak přísní

 • Může stát, že něco neuděláte tak, jak jste chtěli. Nebičujte se za to. Poučte se z toho a jděte dál. Každý má někdy špatný den.
 • Buďte ve svých úvahách realističtí.
 • Detoxikujte vzorce negativního myšlení.

Najděte optimistický způsob vysvětlování věcí

 • Když se stane něco negativního, odolejte tendenci považovat to za něco trvalého. Dítě, které je vzdorovité, může mít špatný den, možná je unavené nebo frustrované z nějaké předchozí události. Tento vzdor je jen dočasný stav a ne trvalá vlastnost.
 • Když se stane něco negativního, odolejte nutkání zobecňovat to v čase a prostoru. Dítě, které se chová nějakým způsobem doma, se nemusí chovat stejným způsobem ve škole nebo na sportovním kroužku.
 • Když se stane něco pozitivního, užívejte a vychutnávejte si to. Aktivně sdílejte se svým dítětem, když ho vidíte, jak dělá nebo říká pozitivní věci.
 • Vyzdvihněte, když vidíte, že vaše dítě dělá věci správně. Například: „Viděla jsem, jak jsi pomohl/a tomu mladšímu dítěti vstát, když upadlo z houpačky. To od tebe bylo moc hezké.“
Na raném věku záleží


V posledních letech došlo k překvapivým objevům o tom, jak láska a podpora, které se nám v raném věku dostává, ovlivňuje naše životy. Ukázalo se, že láska je nezbytná pro vývoj mozku v prvních letech života, zejména pro vývoj našich sociálních a emocionálních mozkových systémů.

Naše nervové systémy jsou hloubkově utvářeny již v dětství našimi nejranějšími vztahy, což má trvalé důsledky pro náš dospělý život, i přestože si naše dětství zcela nepamatujeme. Výzkumy prokazují, že způsob, jakým se náš mozek v dětství vyvíjí, může ovlivnit to, jakým způsobem reagujeme ve stresových situacích, a naši budoucí emoční vyrovnanost. Nedostatek lásky a podpory v tomto rozhodujícím věku může zvýšit pravděpodobnost budoucích duševních problémů a poruch, jako je například anorexie, závislost či antisociální chování.

V roli rodiče jsme často přesvědčeni, že tyto první roky života našich dětí musíme nějak překonat, že je to nejdůležitější období pro nastavení „správné rutiny“ a pomáhat jim hlavně ve vývoji základních dovedností jako jsou stravovací návyky, chození a mluvení. Výzkum však naznačuje, že to, na čem v tomto období opravdu záleží je poskytnout svým dětem bezpodmínečnou lásku, pocit pochopení, ocenění a bezpečí.
Buďte autoritativním (nikoli autoritářským) rodičem


Kromě bezpodmínečné lásky děti také potřebují mít jasné hranice. Obecně se průzkumy shodují na třech hlavních rodičovských stylech: autoritářský, liberální a autoritativní.

 • Autoritářský rodič toho od svých dětí hodně vyžaduje, aniž by k tomu poskytnul nějaké odůvodnění. Často dává rozkazy a stanovuje striktní pravidla, která se musí dodržovat. Někdy je tento typ označován jako „vojenský styl“, který připouští i fyzické násilí.
 • Liberální rodič své děti maximálně podporuje, ale nestanovuje limity. Klade velký důraz na kreativitu a pocity, avšak děti se často necítí milované následkem nedostatku omezení. Někdy nazýván také „hippie styl“, děti rodičů vyznávajících tento styl jsou často neposlušné.
 • Autoritativní rodič nastavuje určité limity svým dětem, ale zároveň jim naslouchá a vychovává je. Je to směs autoritářského a liberálního rodiče, ze všech zmíněných typů si dokáže vybudovat největší respekt. Z dětí autoritativních rodičů většinou vyrostou vyrovnaní, rozumní a zodpovědní lidé.

Závěrem tedy je, že to nejdůležitější, co pro dobro svých dětí a jejich emoční vývoj můžeme udělat, je zkombinovat bezpodmínečnou lásku s jasně vymezenými hranicemi a pravidly.

2. Na každém dni najděte tři pozitiva

Lidé, kteří praktikují vděčnost, mají tendenci být šťastnější, zdravější a cítit se více naplněni. Vděčnost může lidem pomoci vyrovnat se se stresem či dokonce pozitivně ovlivnit činnost srdce. Tak jednoduchá aktivita s vědecky prokázanými přínosy. Z výsledků testů vyplývá, že lidé, kteří praktikovali vděčnost každý večer po dobu jednoho týdne, byli šťastnější a méně v depresi až po dobu jednoho, tři i šesti měsíců poté.

Proč být laskavý


Nejnovější výzkumy ohledně fungování mozku potvrdily, že jsme stvoření pro lásku a soucit. Takže to není jen o honění se za individuálním úspěchem, ale naše společnost vzkvétá, když se lidé starají jeden o druhého.
Když jsme milí na lidi okolo sebe, jsme si vědomí toho, že to posiluje náš vztah s nimi a dává jim to pocit podpory. Z průzkumu vyplývá, že je pro nás dokonce možná přínosnější podporu dávat, než ji dostávat. Nemusíte nutně oplatit pomoc stejnému člověku, který jednou pomohl vám. Když jsme laskaví k ostatním, budujeme tak širší síť podpory, která zvyšuje obecné štěstí ve společnosti.
Být laskavý k někomu, koho neznáme, pomáhá budovat spolupráci, důvěru a pocit bezpečí v našich komunitách. Pomáhá nám to vidět ostatní pozitivněji a vcítit se do jejich situace.
Co se považuje za laskavost?


Laskavost může být tak jednoduchá jako úsměv, poděkování nebo slova podpory. Je to způsob propojení se s těmi, kteří denně procházejí našimi životy, i když jen na krátký okamžik. Nemusí to nic stát nebo zabrat mnoho času, důležité je, že je to čin upřímného zájmu a ohleduplnosti k druhé osobě. Inspiraci můžete načerpat níže v článku.
Laskavý čin může být silou okamžiku, jako když vidíte někoho, kdo potřebuje pomoc. Například když přenecháte vaše sedadlo někomu ve vlaku nebo seberete a vrátíte rukavici tomu, komu upadla. Příležitosti k laskavosti jsou neustále kolem nás, třeba poslat dál noviny, které jsme už dočetli, přenechat někomu naše parkovací místo, či darovat nepoužitý lístek.
Laskavost může být také něco předem promyšleného, jako třeba milé překvapení pro kamaráda, sousedku nebo někoho, koho máme rádi, nebo jen proto, že chceme šířit radost každý den. Existuje neomezené množství způsobů, jak být laskaví k ostatním, stačí jen otevřít oči, dívat se okolo sebe a dříve či později uvidíte příležitost pomoci.
Abychom mohli být laskaví, musíme si nejdříve začít uvědomovat lidi okolo nás a všímat si jejich potřeb a pocitů. Soucit je nám všem vrozený, ale někdy nám trochu trvá, než se na něj naladíme. Jak říká Dalajláma: „Buďte laskaví, kdykoli je to možné. Vždy je to možné.“
Jak začít?


1. Plán laskavosti – zapřemýšlejte nad tím, jaký laskavý skutek byste mohli udělat, to vám pomůže všimnout si příležitosti v momentě, kdy se objeví. Sestavte si seznam malých laskavostí, které byste mohli dělat ve vašem běžném životě. Nemusí to stát ani korunu. Přemýšlejte nad lidmi, které znáte a nad kolemjdoucími, které běžně potkáváte. Co byste mohli dnes nebo zítra udělat? Co by se vám líbilo, aby někdo udělal pro vás? Mnoho nápadů do začátku naleznete níže.
2. Laskavý den – Určete si jeden den v týdnu a zkuste uskutečnit alespoň 5 různých laskavých činů pro 5 různých lidí. Snažte se, aby to bylo něco, co byste běžně neudělali. Poté se zamyslete nad tím, jak jste se cítili po každém laskavém činu a jak se cítíte na konci celého dne. Možná byste to mohli pojmout jako společnou výzvu s pár přáteli a večer se sejít a popovídat si o tom, k čemu jste došli. Tak šup do šíření laskavosti!
3. Dělejte to společně – zapřemýšlejte nad laskavostmi, které byste mohli zrealizovat společně s přáteli, rodinou nebo sousedy. Můžete si vyměnit nápady a navzájem se podporovat. Dělat nové věci společně pomáhá budovat vazby, což také zvyšuje pocit štěstí, takže to je výhra na plné čáře. Pokud máte děti, zapojte je do toho také, nechte je vymyslet laskavé činy, které by chtěly vykonat. Na konci dne se jich pak zeptejte, jaké dobré skutky ten den udělaly či jaké se jim staly, možná se vám svěří s nějakými milými historkami!
40 tipů na laskavé činy


Zde je seznam doporučených laskavostí, kterými můžete začít:

 1. Přenechejte někomu své sedadlo.
 2. Podržte někomu dveře.
 3. Složte někomu upřímný kompliment.
 4. Rozesmějte někoho.
 5. Obejměte někoho.
 6. Dejte si tu práci a opravdu někomu naslouchejte.
 7. Pusťte před sebe auto v koloně.
 8. Ujměte se nějakého nováčka, aby se cítil vítán.
 9. Pomožte někomu, kdo zabloudil.
 10. Popovídejte si s někým, koho neznáte.
 11. Seberte po cestě do práce/školy/obchodu odpadky.
 12. Pusťte před sebe někoho ve frontě.
 13. Přečtěte dětem pohádku.
 14. Řekněte někomu, jak moc pro vás znamená.
 15. Přenechejte někomu své parkovací místo.
 16. Nabídněte drobné někomu, kdo se snaží zaplatit u pokladny přesně a nemůže je dohledat.
 17. Udělejte svému protějšku snídani do postele.
 18. Kupte do práce dortíky nebo ovoce pro své kolegy.
 19. Pozvěte souseda/sousedku k sobě na kávu/čaj.
 20. Nabídněte někomu pomoc s taškami s nákupem.
 21. Když si všimnete, že se někomu něco povedlo, pochvalte ho/ji.
 22. Pošlete dál knihu, která se vám líbila.
 23. Omluvte se (vy víte komu).
 24. Odpusťte někomu za to, co provedli.
 25. Navštivte svého nemocného kamaráda/-ku, souseda/-ku nebo příbuzného/-nou.
 26. Kupte někomu neočekávaný dárek.
 27. Upečte pro někoho.
 28. Zaplaťte za někoho.
 29. Pusťte se do domácí práce, kterou normálně neděláte.
 30. Pomozte někomu, kdo to potřebuje.
 31. Nabídněte někomu blízkému hlídání dětí.
 32. Nabídněte svému sousedovi posekání trávníku.
 33. Darujte věci, které už nepoužíváte, potřebným.
 34. Darujte jídlo osobě bez domova a chvilku si s ní popovídejte.
 35. Navštivte někoho, kdo se možná cítí sám.
 36. Darujte krev.
 37. Ozvěte se někomu, s kým jste dlouho nemluvili.
 38. Zorganizujte veřejnou sbírku na dobré účely.
 39. Věnujte se ve svém volném čase dobrovolničení.
 40. Naplánujte sousedskou sešlost.

 

5. Jak být šťastný v práci 

V roli supervizora, tým leadera či manažera máte možnost ovlivnit, jak šťastný se cítí váš tým. A to není jediný pozitivní dopad. Můžete tím také zvýšit výkon, produktivitu a loajalitu zaměstnanců. Pojďme se tedy podívat na to, co pro svůj tým můžete udělat.

What does SkyBless do, what does it offer?


In the initial phase SkyBless shall work with group housing and shared commercial buildings in cities to deploy roof top solar for powering the common utilities such as lifts, pumps, lighting. The same infra, in future, can power the electric vehicle charging stations that Skybless would set-up in these buildings.

Skybless offers both CAPEX and OPEX based solutions and services for its roof top solar offering.
Which problems is SkyBless Solving?


There are certain hurdles which restrict the urban residential and commercial buildings to benefit from clean energy opportunities. The affairs of these buildings is run by bodies known as society managing committees or RWAs comprised of residents/occupants who work on a voluntary and honorary basis. Unlike an industrial or large office establishment, they lack in-house engineering or maintenance resources, domain knowledge, time, skills, and tools to plan for and later manage any complex energy infra.

The organised EPC players in clean energy infra space have stayed away from the above segment due to its scattered nature, combined with small capacity denominations (sub 50 KW) and prolonged decision-making process. This segment is by and large seved by un-organised players, who mostly do not have the requisite knowledge, tools and a professional set-up to plan, deliver and manage high quality energy infra systems. Skybless addresses all these gaps and goes beyond to deliver the full range of clean energy benefits to the Urban Buildings encompassing clean energy generation, storage, serving new use cases such as charging for electric vehicles and all of this in both CAPEX and ‘CO-INVEST OR CAPEX-FREE’ models.
Why should we install a Solar Plant on our rooftop, what are the benefits for us?


Solar can power the common utilities in your building such as lifts, water pumps, common lighting, and others. If your electricity consumption on common utilities is more than 2000 units per month on average, then roof top Solar with net metering is an attractive proposition and investing in the same should deliver you a return on investment of 20% or higher, after accounting for the operations expenses, taxes, duties and infra management fees, that too without any subsidy support.

Besides, you do a lot of good for the environment. Every 20 KW capacity roof top Solar is equivalent to 1400 mature trees in respect of environmental impact. SkyBless is preparing to take this beyond Solar by equipping your premises with electric vehicle charging services, in near future, which can be powered by the same roof top solar plant. That makes it an end to end clean energy use case from generation to consumption @ zero emission.
How much area is required for the solar panels/ plant? Which factors affect generation other than area ?


One sq ft can potentially generate 9 to 11 watts per sq ft. Area required is a function of capacity. E.g. A 20 KWp plant capacity will need 200 sq mtrs or roughly 2000 sq ft of shade free space on your terrace or roof. Further the energy generation is a function of irradiation, temperature and weather profile of the location, type/ quality/ grade of solar modules, year of operation and maintenance standards adhered.
How much do the solar panels/ modules weigh. Can they cause harm to the structure?


The modules along with their mounting structure generally weigh less than 60 Kg per mtr square. This is an ordinary load for a RCC structure that has about 2000 sq ft or larger roof top space. Modules are generally placed on the roof floor, water tanks or lift room tops, which do not require any further reinforcement.
What are the key variables that determine energy production? How much energy is produced from a typical solar rooftop plant?


The energy generation or yield from the installed capacity depends on:

(a) Amount of sunlight (irradiance) received during the year, temperature, dust levels, shading, air-flow, most of which are linked to the location or city where the system is installed


(b) Type, Grade and Quality of modules, Inverter sizing, quality of design, quality of installation, module cleaning quality and frequency


(c) Tilt and orientation (azimuth) of the modules; and also whether it is a fixed tilt, or variable tilt using single axis / dual axis trackers


(d) Presence of optimization devices used to deal with mis-match loss due to intermittent shading and non-uniform degradation of modules during the plant lifetime.

If the solar modules and associated equipment are of good quality, modules are regularly cleaned, and each module is monitored for its performance then one can achieve optimum generation. All of this is possible only if there is a daily monitoring of the system which also helps to achieve high uptime. The agency undertaking such an activity needs to have the domain knowledge and requisite measurement and monitoring systems. A drop in the yield can reduce or even wipe out all savings and render the investment unviable.

A well designed, rightly installed and fully managed system, of say 20 KW capacity in Mumbai, can deliver in the range of 27,000 to 30,000 units or KWHrs of energy in the first year, depending on the shading profile of the site.
Is the energy production impacted by ageing of the plant?


Yes. The drop in yield in the first year is typically about 2.5% of the original rated module power and the yield falls @ 0.8% to 1.5% every year from the second year onwards. Typically, only about 70% to 80% of the original rated capacity is retained by Year 20. This should be factored into the savings calculation, and the ROI analysis.

Degradation can be far worse than the normal range, if modules are of inferior quality or they are installed in shade or not cleaned regularly.
What happens when there is no sun or on a cloudy day? Will our lifts function ? Can we use our gensets or batteries along with the Solar system.


The energy generation is reduced during periods of low sunlight i.e. in early morning, evening, cloudy weather, etc. However, since the Solar Power is grid tied, it does not matter how much power is being delivered by the Solar Plant, as shortfall if any is bridged by the DISCOM supply, the same way it happens every night. So all your utilities continue to function normally as long as the DISCOM supply is available.

During periods of DISCOM outage, a grid tied Solar power system is required to shut down as mandated by the grid islanding guidelines of the regulator. The genset or batteries are required to operate the electrical loads, in an islanded mode, when DISCOM power becomes unavailable . You have the option of operating the Solar Plant even during DISCOM outages by obtaining reference voltage from the batteries or genset, but strictly in an islanded mode only.
Do we still need the DISCOM supply?


Yes. The Solar energy production is primarily based on the amount of sunlight, which changes during the day and with seasons. The purpose of the solar rooftop is not to remove the DISCOM connectivity but to supplement it while reducing overall costs. If the total peak load is higher than the rated solar energy capacity then even on a sunny day when the Solar generation is at its peak, we would need to supplement the shortfall from a DISCOM or back up source. Genset and Energy Storage can technically obviate the need for a DISCOM supply but that will come at a very high cost and effort. DISCOM supply will always be needed.
Do you provide batteries? When are batteries required ?


Batteries are not required in a net metering arrangement. The additional investment in batteries, impacts commercial viability of the project. Battery backup can be an alternative to gensets, provided the peak power demand and energy units required during the longest expected DISCOM power outage can be catered to by the installed battery capacity.

Batteries may be considered and can be integrated with the Solar plant, as a power back up option or to store surplus energy generated by the Solar plant during certain periods of the day for use later in the day, subject to compliance with grid islanding.
What is net metering?


Net metering is an option that the DISCOM provides to allow you to send the extra power to the grid in exchange for banked energy credit that you can use when you need it. When your building/home is equipped with a renewable energy source (such as wind or solar power), it can send the excess energy that's generated back into the grid.

As that excess energy is transferred to the grid, your power meter spins backward rather than forward, giving you a credit that you can use to pay for your future energy use. You can roll over excess credit at end of the billing cycle to your next bill, but not beyond the financial year.
Is there a business case to export energy to the grid


If you are a net-exporter to the grid at the end of the financial year, your DISCOM or electricity company pays you for the net-exported units at their average whole sale cost of buying energy, which is less than half of that you save when you bank the energy credit. Net-Export does not earn you any return when you factor the cost of capital and maintenance costs incurred on the Solar Plant.
Can we get net metering?


Net Metering is available in the state of Maharashtra, as also in some other states, and DISCOMs are mandated to provide net metering to aspiring consumers. However this policy may get revised and one needs to check the prevailing policy at the time of planning the Solar or RE project.

The DISCOMs have Renewable Power Purchase Obligation which require them to maximize the power they purchase from renewable generation units. However, whether the consumer can get net metering is subject to the Solar capacity being setup, the sanctioned load, distribution transformer capacity of the DISCOM and such like factors. The electricity regulatory authority in each state in India has published a net or gross metering policy which governs net or gross metering arrangements between DISCOM and Consumers.
What is our investment?


The investment for the Society or Building is dependent on the commercial option exercised:

1. Capex Model: Approx. Rs 12 lacs for every 20 KW capacity. Capex per KW falls as capacity increases. Additional CAPEX may be required to make the roof structure suitable for Solar Module mounting and the same shall be over and above the above indicated value.

2. Co-Invest Model: Same as above, except that the building has an option to invest only a portion of the total CAPEX, generally in the structural costs and towards items that are custom designed for the building such as cables, fixtures, etc. The rest of the (movable) infra investments are made by SkyBless. The net returns are shared in the same proportion of the investments after deducting all infra management costs, consideration amount for roof usage, insurance, taxes and duties.
How much can we save? How are the savings computed ?


Savings is dependent on (A) capacity, (B) yield or energy generation delivered by the installed capacity, (C) gross unit cost of electricity applicable to the meter to be interconnected with the Solar (or renewable energy) system.

Each of these factors are further dependent on other sub-factors, as stated below:

A. Capacity of the system, feasible for installation depends on:

1 available shade free space
2 sanctioned load on the meter/s to be used for net-metering
3 the consumption on the meter/s

B. The factors impacting energy generation have been discussed in an earlier question in details.

C. The gross cost of electricity consumed by the electrical loads depends on:

1 Consumption slab, Consumer category and DISCOM tariff
2 The levies and surcharges applicable such as wheeling charges, regulatory asset charges

3 Duties and taxes such as electricity duty payable to DISCOM and that applicable for renewable energy for self-use, tax on sale of electricity, GST if any (presently nil).

Net Savings = No of units delivered from Solar x Gross Savable cost per unit, minus sum of (opex + duties + insurance)

Detailed workings over 15/20 years need to be done to estimate savings reliably, once above inputs are available.
What is the life of the plant?


Solar Modules are usually rated for 20 to 25 years of operation. It is important to check the manufacturer’s specification sheet. Balance of systems such as inverters, cables, structural elements, may need repairs, replacements or refurbishment at least once during every 6 to 8 years.

 

6. Objev své silné stránky a zaměř se na ně 

Každý musíme pracovat s tím, co nám bylo do vínku dáno. Porozumět svým silným stránkám a naučit se je využívat začíná zaměřením se na činnosti, které nám přirozeně jdou a kterým se rádi věnujeme. Je vědecky dokázáno, že díky tomu se můžeme cítit spokojenější, a to již po jediném týdnu. [1] 

What does SkyBless do, what does it offer?


In the initial phase SkyBless shall work with group housing and shared commercial buildings in cities to deploy roof top solar for powering the common utilities such as lifts, pumps, lighting. The same infra, in future, can power the electric vehicle charging stations that Skybless would set-up in these buildings.

Skybless offers both CAPEX and OPEX based solutions and services for its roof top solar offering.
Which problems is SkyBless Solving?


There are certain hurdles which restrict the urban residential and commercial buildings to benefit from clean energy opportunities. The affairs of these buildings is run by bodies known as society managing committees or RWAs comprised of residents/occupants who work on a voluntary and honorary basis. Unlike an industrial or large office establishment, they lack in-house engineering or maintenance resources, domain knowledge, time, skills, and tools to plan for and later manage any complex energy infra.

The organised EPC players in clean energy infra space have stayed away from the above segment due to its scattered nature, combined with small capacity denominations (sub 50 KW) and prolonged decision-making process. This segment is by and large seved by un-organised players, who mostly do not have the requisite knowledge, tools and a professional set-up to plan, deliver and manage high quality energy infra systems. Skybless addresses all these gaps and goes beyond to deliver the full range of clean energy benefits to the Urban Buildings encompassing clean energy generation, storage, serving new use cases such as charging for electric vehicles and all of this in both CAPEX and ‘CO-INVEST OR CAPEX-FREE’ models.
Why should we install a Solar Plant on our rooftop, what are the benefits for us?


Solar can power the common utilities in your building such as lifts, water pumps, common lighting, and others. If your electricity consumption on common utilities is more than 2000 units per month on average, then roof top Solar with net metering is an attractive proposition and investing in the same should deliver you a return on investment of 20% or higher, after accounting for the operations expenses, taxes, duties and infra management fees, that too without any subsidy support.

Besides, you do a lot of good for the environment. Every 20 KW capacity roof top Solar is equivalent to 1400 mature trees in respect of environmental impact. SkyBless is preparing to take this beyond Solar by equipping your premises with electric vehicle charging services, in near future, which can be powered by the same roof top solar plant. That makes it an end to end clean energy use case from generation to consumption @ zero emission.
How much area is required for the solar panels/ plant? Which factors affect generation other than area ?


One sq ft can potentially generate 9 to 11 watts per sq ft. Area required is a function of capacity. E.g. A 20 KWp plant capacity will need 200 sq mtrs or roughly 2000 sq ft of shade free space on your terrace or roof. Further the energy generation is a function of irradiation, temperature and weather profile of the location, type/ quality/ grade of solar modules, year of operation and maintenance standards adhered.
How much do the solar panels/ modules weigh. Can they cause harm to the structure?


The modules along with their mounting structure generally weigh less than 60 Kg per mtr square. This is an ordinary load for a RCC structure that has about 2000 sq ft or larger roof top space. Modules are generally placed on the roof floor, water tanks or lift room tops, which do not require any further reinforcement.
What are the key variables that determine energy production? How much energy is produced from a typical solar rooftop plant?


The energy generation or yield from the installed capacity depends on:

(a) Amount of sunlight (irradiance) received during the year, temperature, dust levels, shading, air-flow, most of which are linked to the location or city where the system is installed


(b) Type, Grade and Quality of modules, Inverter sizing, quality of design, quality of installation, module cleaning quality and frequency


(c) Tilt and orientation (azimuth) of the modules; and also whether it is a fixed tilt, or variable tilt using single axis / dual axis trackers


(d) Presence of optimization devices used to deal with mis-match loss due to intermittent shading and non-uniform degradation of modules during the plant lifetime.

If the solar modules and associated equipment are of good quality, modules are regularly cleaned, and each module is monitored for its performance then one can achieve optimum generation. All of this is possible only if there is a daily monitoring of the system which also helps to achieve high uptime. The agency undertaking such an activity needs to have the domain knowledge and requisite measurement and monitoring systems. A drop in the yield can reduce or even wipe out all savings and render the investment unviable.

A well designed, rightly installed and fully managed system, of say 20 KW capacity in Mumbai, can deliver in the range of 27,000 to 30,000 units or KWHrs of energy in the first year, depending on the shading profile of the site.
Is the energy production impacted by ageing of the plant?


Yes. The drop in yield in the first year is typically about 2.5% of the original rated module power and the yield falls @ 0.8% to 1.5% every year from the second year onwards. Typically, only about 70% to 80% of the original rated capacity is retained by Year 20. This should be factored into the savings calculation, and the ROI analysis.

Degradation can be far worse than the normal range, if modules are of inferior quality or they are installed in shade or not cleaned regularly.
What happens when there is no sun or on a cloudy day? Will our lifts function ? Can we use our gensets or batteries along with the Solar system.


The energy generation is reduced during periods of low sunlight i.e. in early morning, evening, cloudy weather, etc. However, since the Solar Power is grid tied, it does not matter how much power is being delivered by the Solar Plant, as shortfall if any is bridged by the DISCOM supply, the same way it happens every night. So all your utilities continue to function normally as long as the DISCOM supply is available.

During periods of DISCOM outage, a grid tied Solar power system is required to shut down as mandated by the grid islanding guidelines of the regulator. The genset or batteries are required to operate the electrical loads, in an islanded mode, when DISCOM power becomes unavailable . You have the option of operating the Solar Plant even during DISCOM outages by obtaining reference voltage from the batteries or genset, but strictly in an islanded mode only.
Do we still need the DISCOM supply?


Yes. The Solar energy production is primarily based on the amount of sunlight, which changes during the day and with seasons. The purpose of the solar rooftop is not to remove the DISCOM connectivity but to supplement it while reducing overall costs. If the total peak load is higher than the rated solar energy capacity then even on a sunny day when the Solar generation is at its peak, we would need to supplement the shortfall from a DISCOM or back up source. Genset and Energy Storage can technically obviate the need for a DISCOM supply but that will come at a very high cost and effort. DISCOM supply will always be needed.
Do you provide batteries? When are batteries required ?


Batteries are not required in a net metering arrangement. The additional investment in batteries, impacts commercial viability of the project. Battery backup can be an alternative to gensets, provided the peak power demand and energy units required during the longest expected DISCOM power outage can be catered to by the installed battery capacity.

Batteries may be considered and can be integrated with the Solar plant, as a power back up option or to store surplus energy generated by the Solar plant during certain periods of the day for use later in the day, subject to compliance with grid islanding.
What is net metering?


Net metering is an option that the DISCOM provides to allow you to send the extra power to the grid in exchange for banked energy credit that you can use when you need it. When your building/home is equipped with a renewable energy source (such as wind or solar power), it can send the excess energy that's generated back into the grid.

As that excess energy is transferred to the grid, your power meter spins backward rather than forward, giving you a credit that you can use to pay for your future energy use. You can roll over excess credit at end of the billing cycle to your next bill, but not beyond the financial year.
Is there a business case to export energy to the grid


If you are a net-exporter to the grid at the end of the financial year, your DISCOM or electricity company pays you for the net-exported units at their average whole sale cost of buying energy, which is less than half of that you save when you bank the energy credit. Net-Export does not earn you any return when you factor the cost of capital and maintenance costs incurred on the Solar Plant.
Can we get net metering?


Net Metering is available in the state of Maharashtra, as also in some other states, and DISCOMs are mandated to provide net metering to aspiring consumers. However this policy may get revised and one needs to check the prevailing policy at the time of planning the Solar or RE project.

The DISCOMs have Renewable Power Purchase Obligation which require them to maximize the power they purchase from renewable generation units. However, whether the consumer can get net metering is subject to the Solar capacity being setup, the sanctioned load, distribution transformer capacity of the DISCOM and such like factors. The electricity regulatory authority in each state in India has published a net or gross metering policy which governs net or gross metering arrangements between DISCOM and Consumers.
What is our investment?


The investment for the Society or Building is dependent on the commercial option exercised:

1. Capex Model: Approx. Rs 12 lacs for every 20 KW capacity. Capex per KW falls as capacity increases. Additional CAPEX may be required to make the roof structure suitable for Solar Module mounting and the same shall be over and above the above indicated value.

2. Co-Invest Model: Same as above, except that the building has an option to invest only a portion of the total CAPEX, generally in the structural costs and towards items that are custom designed for the building such as cables, fixtures, etc. The rest of the (movable) infra investments are made by SkyBless. The net returns are shared in the same proportion of the investments after deducting all infra management costs, consideration amount for roof usage, insurance, taxes and duties.
How much can we save? How are the savings computed ?


Savings is dependent on (A) capacity, (B) yield or energy generation delivered by the installed capacity, (C) gross unit cost of electricity applicable to the meter to be interconnected with the Solar (or renewable energy) system.

Each of these factors are further dependent on other sub-factors, as stated below:

A. Capacity of the system, feasible for installation depends on:

1 available shade free space
2 sanctioned load on the meter/s to be used for net-metering
3 the consumption on the meter/s

B. The factors impacting energy generation have been discussed in an earlier question in details.

C. The gross cost of electricity consumed by the electrical loads depends on:

1 Consumption slab, Consumer category and DISCOM tariff
2 The levies and surcharges applicable such as wheeling charges, regulatory asset charges

3 Duties and taxes such as electricity duty payable to DISCOM and that applicable for renewable energy for self-use, tax on sale of electricity, GST if any (presently nil).

Net Savings = No of units delivered from Solar x Gross Savable cost per unit, minus sum of (opex + duties + insurance)

Detailed workings over 15/20 years need to be done to estimate savings reliably, once above inputs are available.
What is the life of the plant?


Solar Modules are usually rated for 20 to 25 years of operation. It is important to check the manufacturer’s specification sheet. Balance of systems such as inverters, cables, structural elements, may need repairs, replacements or refurbishment at least once during every 6 to 8 years.

 

7. Zařaďte všímavost na program dne 

Všímavost je klíčovou dovedností pro naše štěstí a můžeme ji provozovat kdekoliv a kdykoliv. Zde vám přinášíme několik nápadů jak začít, které vám mohou pomoci vytěžit maximum z vašeho dne.

Proč používat pozitivní výchovné metody


Být pozitivním rodičem neznamená pouze lepší výsledky pro vaše dítě, ale má také pozitivní vliv na vztahy s dalšími důležitými dospělými v životě dítěte a pro vás jako rodiče. Jak děti rostou, procházejí postupně přirozenými stádii vývoje a připoutání k rodičům. Pozitivní rodiče tyto stádia rozpoznají, odpovídajícím způsobem na ně reagují a učí dítě, že na jeho chování záleží a že vztahy plné lásky jsou stabilní a bezpečné, bez ohledu na okolnosti.

Pozitivní rodičovství také znamená otevřenou a upřímnou komunikaci mezi partnery, jít dětem příkladem vlastním jednáním, například jak najít pozitivní řešení konfliktů. Samozřejmě všichni rodiče se hádají a někdy nevyhnutelně i před dětmi. Ale co je pro děti v takových situacích klíčové je vidět způsob řešení, jak dva dospělí lidé, kteří se milují, zvládnou vyřešit neshody a najít cestu zpět ke stabilnímu, pečujícímu vztahu plnému podpory, i přes vyhrocené emoce.

Pokud si jako rodič připustíte, že je normální prožívat vrcholky i pády a umíte se o sebe v takových situacích postarat, máte napůl vyhráno. Když jste vystresovaní nebo rozrušení, vaše děti to přirozeně vstřebají a následně také prožívají tyto intenzivní pocity. Na druhé straně pokud jste klidnější a radostnější, vaše děti zrcadlí tyto pocity a celá domácnost je tak mnohem harmoničtější. Všichni jednou za čas prožíváme negativní emoce, ale ze způsobu, jakým se s nimi vypořádáme, si naše děti osvojují vzory pro své vlastní chování v budoucnosti.
Jak začít?


Buďte přítomní pro své dítě. Nezáleží na tom, kolik vašemu dítěti je let, vždy bude potřebovat vaši plnou pozornost.

 • V případě miminka to znamená být blízko jejich obličeji, dělat zvuky a napodobovat jejich vlastní projevy.
 • Pro batolata a předškoláky to je o tom, sednout si s nimi na zem a hrát si na jejich úrovni, číst jim knížky, jezdit s autíčky, oblékat panenky a takhle pořád dokola.
 • Jakmile vaše dítě začne chodit do školy, je důležité poslouchat jejich vyprávění o tom, co se dělo ve škole, ptát se na otevřené otázky a pokud použijete smysl pro humor, možná vám to pomůže zjistit nějaké vtipné historky.
 • V pubertě mají někteří rodiče tendenci se stáhnout a dát dětem více prostoru. I puberťáci ale potřebují vědět, že tu pro ně jste milující a podporující. Ptejte se a respektujte jejich touhu po soukromí. Buďte připravení na neočekávané – nejzajímavější příběhy vycházejí na povrch, když to nejméně čekáte (při jízdě v autě nebo pozdě večer).
 • V každém případě si na své dítě udělejte čas, odložte moderní technologie a hrajte si.

Udržujte pozitivní vztah s vaším partnerem

 • Opravdu naslouchejte tomu, co vám říká.
 • Snažte se vzájemně porozumět svým potřebám.
 • Prohlubujte svůj vztah s partnerem.
 • Zaměřujte se na to dobré.
 • Ptejte se na věci, které se povedly.

Pomáhejte svým dětem rozvinout emoční inteligenci

 • Přijímejte všechny emoce a pracujte s vaším dítětem na jejich pojmenování, a to jak těch pozitivních, tak negativních.
 • Sdílejte se svými dětmi radostné momenty, dejte jim příležitost prožít radost z pocitu hrdosti, lásky, vzrušení, očekávání, překvapení a podobně.
 • Přijměte fakt, že vaše dítě bude prožívat i těžké chvíle. To jsou momenty, které zvyšují jeho odolnost. Místo, abyste se pokusili zahnat smutek zklamaného dítěte, sdílejte s ním zklamání a uvědomte si emoce. Například řekněte: „Chápu, že jsi zklamaný/á. Musí to být velké zklamání, když jste měli s Patrikem naplánováno, že si budete hrát a on kvůli nemoci nakonec nemůže přijít.“
 • Poskytněte svému dítěti pocit bezpečí a podpory pro sdílení a prožívání všech emocí.

Nebuďte na sebe tak přísní

 • Může stát, že něco neuděláte tak, jak jste chtěli. Nebičujte se za to. Poučte se z toho a jděte dál. Každý má někdy špatný den.
 • Buďte ve svých úvahách realističtí.
 • Detoxikujte vzorce negativního myšlení.

Najděte optimistický způsob vysvětlování věcí

 • Když se stane něco negativního, odolejte tendenci považovat to za něco trvalého. Dítě, které je vzdorovité, může mít špatný den, možná je unavené nebo frustrované z nějaké předchozí události. Tento vzdor je jen dočasný stav a ne trvalá vlastnost.
 • Když se stane něco negativního, odolejte nutkání zobecňovat to v čase a prostoru. Dítě, které se chová nějakým způsobem doma, se nemusí chovat stejným způsobem ve škole nebo na sportovním kroužku.
 • Když se stane něco pozitivního, užívejte a vychutnávejte si to. Aktivně sdílejte se svým dítětem, když ho vidíte, jak dělá nebo říká pozitivní věci.
 • Vyzdvihněte, když vidíte, že vaše dítě dělá věci správně. Například: „Viděla jsem, jak jsi pomohl/a tomu mladšímu dítěti vstát, když upadlo z houpačky. To od tebe bylo moc hezké.“
Na raném věku záleží


V posledních letech došlo k překvapivým objevům o tom, jak láska a podpora, které se nám v raném věku dostává, ovlivňuje naše životy. Ukázalo se, že láska je nezbytná pro vývoj mozku v prvních letech života, zejména pro vývoj našich sociálních a emocionálních mozkových systémů.

Naše nervové systémy jsou hloubkově utvářeny již v dětství našimi nejranějšími vztahy, což má trvalé důsledky pro náš dospělý život, i přestože si naše dětství zcela nepamatujeme. Výzkumy prokazují, že způsob, jakým se náš mozek v dětství vyvíjí, může ovlivnit to, jakým způsobem reagujeme ve stresových situacích, a naši budoucí emoční vyrovnanost. Nedostatek lásky a podpory v tomto rozhodujícím věku může zvýšit pravděpodobnost budoucích duševních problémů a poruch, jako je například anorexie, závislost či antisociální chování.

V roli rodiče jsme často přesvědčeni, že tyto první roky života našich dětí musíme nějak překonat, že je to nejdůležitější období pro nastavení „správné rutiny“ a pomáhat jim hlavně ve vývoji základních dovedností jako jsou stravovací návyky, chození a mluvení. Výzkum však naznačuje, že to, na čem v tomto období opravdu záleží je poskytnout svým dětem bezpodmínečnou lásku, pocit pochopení, ocenění a bezpečí.
Buďte autoritativním (nikoli autoritářským) rodičem


Kromě bezpodmínečné lásky děti také potřebují mít jasné hranice. Obecně se průzkumy shodují na třech hlavních rodičovských stylech: autoritářský, liberální a autoritativní.

 • Autoritářský rodič toho od svých dětí hodně vyžaduje, aniž by k tomu poskytnul nějaké odůvodnění. Často dává rozkazy a stanovuje striktní pravidla, která se musí dodržovat. Někdy je tento typ označován jako „vojenský styl“, který připouští i fyzické násilí.
 • Liberální rodič své děti maximálně podporuje, ale nestanovuje limity. Klade velký důraz na kreativitu a pocity, avšak děti se často necítí milované následkem nedostatku omezení. Někdy nazýván také „hippie styl“, děti rodičů vyznávajících tento styl jsou často neposlušné.
 • Autoritativní rodič nastavuje určité limity svým dětem, ale zároveň jim naslouchá a vychovává je. Je to směs autoritářského a liberálního rodiče, ze všech zmíněných typů si dokáže vybudovat největší respekt. Z dětí autoritativních rodičů většinou vyrostou vyrovnaní, rozumní a zodpovědní lidé.

Závěrem tedy je, že to nejdůležitější, co pro dobro svých dětí a jejich emoční vývoj můžeme udělat, je zkombinovat bezpodmínečnou lásku s jasně vymezenými hranicemi a pravidly.

Giving.png
Relating.PNG
Exercising.PNG
Awareness.PNG
Trying out.PNG
Direction.PNG
Resilience.PNG
Emotion.PNG
Acceptance.PNG
Meaning.PNG