Myšlení člověka

8. Najděte svůj pravý smysl existence

Pro mnohé z nás zeje velká propast mezi životem, který žijeme a tím, jaký bychom chtěli žít. Příliš mnoho z nás tráví velkou část svého života prací nebo činnostmi, ve které nemusíme nutně věřit nebo jimiž se nemusíme cítit být skutečně motivováni. To je velká promarněná příležitost a jeden z hlavních zdrojů stresu.

Proč hledat smysl existence?


Dokážeme-li najít a následovat svůj opravdový smysl, může to zásadně změnit k lepšímu náš život a také pozitivně přispět světu okolo nás. Lidé, kteří mají jasný smysl nebo své poslání, zažívají práci jako zdroj osobního a společenského významu. Užívají si své práce, těší se z ní pro své vlastní dobro a mívají pocit, že jejich práce je cenným přínosem pro společnost. Cítí se být přitahováni
k tomu, aby následovali svůj účel, což je základní součástí toho, kým jsou. Jak ale můžeme „najít svůj účel“? Je to opravdu tak jednoduché? 
Kde začít?


Najít jasný smysl svého života není malý úkol. Neexistuje ani jediná univerzální odpověď nebo přístup, který bude fungovat pro každého. Co však víme je, že jsme na tom nejlépe, využíváme-li své silné stránky a zaměřujeme se na témata a problémy, které nás opravdu motivují a dodávají nám energii. Skvělým výchozím bodem je tedy najít způsob, jak využít naše silné stránky v oblasti, v níž pociťujeme skutečnou vášeň. Níže je uveden velmi jednoduchý, ale efektivní přístup k formulování vašeho životního účelu, který vytvořil trenér, konzultant a autor Neil Crofts. Krok 1: Jaké jsou vaše talenty? Všichni máme silné stránky a talenty, ale často je v každodenním životě nerozpoznáváme a aktivně nevyužíváme. Napište si seznam 5 až 8 věcí, ve kterých jste opravdu dobří. Těch, které vám prostě přijdou přirozené. Nebuďte skromní, buďte upřímní.
Pokud se s tím potýkáte, možná budete chtít provést průzkum silných stránek VIA
(podrobnosti v češtině najdete např. zde). Krok 2: Co vás zajímá? Každý z nás máme aktivity, které nás baví, máme pro ně vášeň, rádi je děláme.
Velmi často však o nich přemýšlíme jako o koníčcích, spíše než o tom, abychom je více zapojili do našeho života a práce. Napište si seznam 5 až 8 věcí, které vás dokáží nadchnout. Těch, které rádi zažíváte, prožíváte je, mluvíte o nich, přemýšlíte
o nich a rádi je děláte. Krok 3: Co byste chtěli změnit ve světě? Náš účel má největší smysl, pokud přispívá k nějakému širšímu společenskému prospěchu nebo vyššímu dobru. Třeba tím, že pomáhá překonat naléhavý společenský problém (např. udržitelnost, spravedlnost, zmírnění utrpení, rovnost…).
Napište si seznam 5 až 8 záležitostí, které vás štvou a zlobí ohledně toho, jak v tuto chvíli funguje naše společnost. Buďte co nejkonkrétnější. Co jsou věci, díky nimž jste opravdu naštvaný/naštvaná a máte na ně vztek? Krok 4: Zkombinujte odpovědi a vyjádřete svůj pozitivní účel Nyní zjistěte, zda můžete najít způsob, jak pozitivně a soudržně propojit svůj talent (silné stránky), svou vášeň a svůj hněv. Pokud ano, může to být jádro pro smysl vašeho života. Kupříkladu v této podobě: „Smyslem mého života je použít můj (talent) a (vášeň)
k (vhodné sloveso) (to co vás štve)“. Zde je několik příkladů: „Smyslem mého života je využít svůj talent pro strojírenství a svou vášeň pro alternativní energii, abych pomohl vyvinout řešení v oblasti klimatické krize.“ „Smyslem mého života je využít svůj talent pro výuku a svou vášeň pro prospívání dětí, abych pomohl snížit počet dětí trpících úzkostí a depresí.“ Krok 5: Přemýšlejte a mluvte o svém smyslu Poté, co jste se poprvé pokusili vyjádřit svůj životní smysl, věnujte nějaký čas tomu, že o něm budete přemýšlet a diskutovat se členy rodiny a přáteli, jímž důvěřuje.
Jste to opravdu vy? Odráží se ve vašem účelu, jak v současné době žijete nebo váš smysl života naznačuje, že je třeba provést nějaké změny, abyste jej mohli naplnit? Najít svůj účel nebo poslání není snadné a jeho naplnění nemusí být okamžitě v praxi uskutečnitelné. Pokud jej však můžete realizovat, zanechá ve vás podstatně větší pocit pohody a naplnění, a také potenciálního přispění k širšímu společenskému dobru. „Vaše práce spočívá v objevení vaší práce a poté se oddání se jí celým svým srdcem.“ Buddha 
Zdroje